Zdroje pro plnění oddlužení a postavení zajištěných věřitelů v oddlužení

Jaké jsou první zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona? Seminář si připravila JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové.

Seminář na téma:

Zdroje pro plnění oddlužení a 
postavení zajištěných věřitelů v oddlužení

Seminář reagoval na změny v právní úpravě provedené zák. č. 31/2019 Sb. a zprostředkoval první zkušenosti s aplikací novely.   

Obsah:

 1. Zdroje pro plnění oddlužení
  • Pravidelné a mimořádné příjmy
  • Zpeněžitelný majetek
  • Obydlí dlužníka
 2. Postavení zajištěných věřitelů v oddlužení
  • Podmínky pro zpeněžení
  • Způsoby zpeněžení
  • Způsob uspokojení zajištěného věřitele
  • Vydání výtěžku zajištěnému věřiteli

Cena semináře

Cena semináře1 990 Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu