Vybrané otázky v oddlužení, judikatura v oddlužení a incidenčních sporech a náhled připravované novely insolvenčního zákona

Již tradiční seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, a Mgr. Jáchymem Oswaldem, soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem, na kterém společně promluvili na téma:

Vybrané otázky v oddlužení, 
judikatura v oddlužení a incidenčních sporech 
a  náhled připravované novely insolvenčního zákona

Obsah semináře:

  • Odpovědi na zaslané dotazy insolvenčních správců
  • Vstup 3. osob do insolvenčního řízení
  • Přezkum přihlášených pohledávek
  • Odměna insolvenčního správce
  • Náhled připravované novely insolvenčního zákona
  • Judikatura v oddlužení a incidenčních sporech

Cena semináře

Cena semináře2 790 Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu