Vybrané otázky insolvenčního práva zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením

Předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze, Mgr. Věra Modlitbová, se na online semináři zaměří na témata:

  • Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, obsahové náležitosti, povinnosti dlužníka
  • Subjektivní a objektivní přípustnost oddlužení, rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení
  • Způsoby oddlužení a jejich specifika, účinky spojené s rozhodnutím o schválení oddlužení
  • Uplatňování pohledávek za dlužníkem, jejich přezkum a uspokojování
  • Uplatňování nároků insolvenčního správce
  • Podmínky splnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů
  • Specifika společného oddlužení manželů

Dotazy k tématu pro Mgr. Věru Modlitbovou můžete zasílat nejpozději do 8. ledna 2021 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Cena 2 690 Kč*

Cena zahrnuje: online přístup přes aplikaci Cisco Webex, předem připravené materiály v elektronické podobě a záznam semináře.

*Cena je uvedena bez DPH.

Registrace na seminář