Vybrané otázky insolvenčního práva zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením

Předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze, Mgr. Věra Modlitbová, se na online semináři zaměřila na témata:

  • Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, obsahové náležitosti, povinnosti dlužníka
  • Subjektivní a objektivní přípustnost oddlužení, rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení
  • Způsoby oddlužení a jejich specifika, účinky spojené s rozhodnutím o schválení oddlužení
  • Uplatňování pohledávek za dlužníkem, jejich přezkum a uspokojování
  • Uplatňování nároků insolvenčního správce
  • Podmínky splnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů
  • Specifika společného oddlužení manželů

 

Cena semináře

CENA2 690,- Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a veškeré materiály v elektronické podobě.

*Cena je uvedena bez DPH. 

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu