Splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty a další aktuální výkladové problémy, zejména s přihlédnutím k Lex Covid

Právník roku, JUDr. Jolana Maršíková, se během svého on-line semináře věnovala tématům:

  1. Splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty jako nový způsob řešení úpadku oddlužením
  • Měsíční splátky
  • Majetek, který je dlužník povinen vydat správci ke zpeněžení
  • Obydlí dlužníka
  • Mimořádné příjmy dlužníkaRežim zajištěného majetku a režim majetku postiženého výkonem rozhodnutí či exekucí

2. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 (Lex Covid)

  • Zmírnění dopadů epidemie: prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení (§ 5)
  • Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu
  • Změna insolvenčního zákona

Cena semináře

CENA SEMINÁŘE1 490 Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

*Cena je uvedena bez DPH. 

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme, uveďte v poli “Poznámka” doručovací adresu.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu