Příprava návrhů na povolení oddlužení

Účastníci budou v rámci semináře připraveni poskytnout dlužníkům základní informace o oddlužení jako způsobu řešení jejich úpadku, vyžádat si od nich relevantní podklady pro vyhodnocení možnosti jejich oddlužení, sepsat návrh na povolení oddlužení a všechny jeho přílohy a tento řádně podat k insolvenčnímu soudu.

Obsah semináře:

  1. Právní rámec oddlužení
  2. Podklady pro zpracování návrhu na povolení oddlužení
  3. Vyhodnocení přípustnosti oddlužení dlužníka
  4. Sepsání návrhu na povolení oddlužení
  5. Přílohy návrhu na povolení oddlužení
  6. Podání návrhu na povolení oddlužení
  7. Uplatnění nároku na odměnu za zpracování návrhu na povolení oddlužení
  8. Sankce za nesprávně či neoprávněně zpracovaný návrh na povolení oddlužení

Mluvčím na semináři bude Mgr. Lukáš Pachl, absolvent Právnické fakultu Masarykovy university v Brně, který v současnosti vykonává činnost insolvenčního správce jako ohlášený společník Indra – Šebesta v.o.s. Je rovněž spoluautorem několika vydání Komentáře k insolvenčnímu zákonu u nakladatelství Wolters Kluwer, pravidelně publikuje na stránkách Konkursních novin a věnuje se lektorské činnosti pro veřejný i soukromý sektor.

Dotazy k tématu pro Mgr. Lukáše Pachla můžete zasílat nejpozději do 2. listopadu 2021 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as

Cena semináře

Akční cena2 490 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®2 790 Kč*
Základní cena2 990 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 9. 11. 2021. Od 10. 11. 2021 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznickou cenu uvedenou výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vstup na seminář je podmíněn splněním aktuálně platných hygienických opatření dle nařízení Vlády ČR.

Registrace na seminář