Preventivní restrukturalizace

Celodenní seminář s JUDr. Ondřejem Zezulkou, Ph.D. a Ing. Michalem Kudějem, Ph.D. v Praze, na kterém společně promluví na téma:

Preventivní restrukturalizace – ekonomické aspekty a role restrukturalizačního správce

Seminář se zabývá novým zákonem č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, který transponuje evropskou směrnici 2019/1023 a který nabyl účinnosti v září 2023. Cílem semináře je posluchačům představit nejdůležitější ekonomické aspekty preventivní restrukturalizace provázející obchodní korporace, které by ji podstoupily, klíčové aspekty sestavování sanačního projektu i restrukturalizačního plánu a předestřít roli a agendu restrukturalizačního správce. V rámci semináře bude také představen nový systém včasného varování pro podnikatele.

Výklad bude strukturován do dvou základních bloků. První blok poskytne náhled do výchozího stavu a kvalifikačních předpokladů obchodní korporace pro iniciaci preventivní restrukturalizace a současně též základních požadavků na sestavení sanačního projektu a restrukturalizačního plánu. V závěru prvního bloku pak bude přestavena aplikace na testování finančního zdraví (signály včasného varování). Druhý blok se zaměřuje na roli restrukturalizačního správce, výkon funkce a typové úkoly řešené v průběhu restrukturalizačního řízení.

Seminář je určen především restrukturalizačním správcům, advokátům a soudcům, ale též dalším odborníkům poskytujícím poradenství v restrukturalizační oblasti.

 

Hlavní témata semináře:

 • Ekonomické pozadí preventivní restrukturalizace a výsledky výzkumu, které ovlivnily implementaci
 • Přípustnost preventivní restrukturalizace
 • Minimální a maximální míra distressu
 • Ekonomické aspekty sanačního projektu
 • Kapitálová restrukturalizace (restrukturalizace pasiv)
 • Procesní postavení restrukturalizačního správce
 • Výkon funkce v restrukturalizačním řízení
 • Realizace předběžného přezkumu spornosti pohledávky
 • Kontrola činnosti podnikatele v moratoriu
 • Vliv na přijímání a potvrzování restrukturalizačního plánu
 • Odměna restrukturalizačního správce

 

Medailonek:

Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Působil jako konzultant v oblasti firemních financí, fúzí, akvizic a dalších podnikových kombinací. Je zakládajícím partnerem poradenské společnosti TARPAN Partners, kde působí od roku 2010. Od roku 2016 je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Fakultě podnikohospodářské Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se věnuje problematice krize a úpadku podniku a jejich řešení. Podílí se na výuce v rámci vedlejší specializace Turnaround management, předmětu Manažerské finance a předmětu Analýza rizika a finanční modelování

JUDr. Ondřej Zezulka, Ph.D.

Působí jako vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti. Ve své praxi a publikační činnosti se věnuje teoretickým aspektům českého a evropského insolvenčního práva a preventivní restrukturalizace. Národní expert v pracovní skupině Rady EU zabývající se přípravou směrnice 2019/1023, který se výrazně podílel na právě přípravě vlastního textu návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci. Doktorand a vyučující na Katedře podnikového a evropského práva FMV VŠE.

Cena semináře

Akční cena3 890 Kč*
ZÁKAZNICKÁ CENA PRO UŽIVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®4 090 Kč*
ZÁKLADNÍ CENA4 290 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 30. 11. 2023. Od 1. 12. 2023 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznickou cenu uvedenou výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dotazy k tématu pro JUDr. Ondřeje Zezulku, Ph.D. a Ing. Michala Kuděje, Ph.D. můžete zasílat nejpozději do 30. listopadu 2023 na e-mail vendula.chrapava@insolvence.as.

Registrace na seminář