Praktické důsledky exekucí dle nicotných rozhodčích nálezů

Mluvčím na semináři byl advokát Mgr. Petr Němec, který se již 5 let věnuje zastavování protiprávních exekucí dle nicotných rozhodčích nálezů.

Seminář na téma:

Praktické důsledky exekucí dle nicotných rozhodčích nálezů

Seminář si kladl za cíl seznámit posluchače s nejaktuálnější rozhodovací praxí soudů ohledně exekucí vedených dle nicotných rozhodčích nálezů, a to včetně otázky promlčení dluhu a vymáhání pohledávek po exekutorech a oprávněných. Seminář se prakticky zaměřil především na exekuce společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s.

Obsah semináře:

  1. Shrnutí vývoje základní judikatury
  2. Zastavování exekucí
  3. Přeplacení dluhu
  4. Náklady exekuce
  5. Promlčení
  6. Exekuce PROFI CREDIT Czech, a.s. prakticky

Cena semináře

Cena semináře2 490 Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu