Popěrné úkony insolvenčního správce a dlužníka a podmínky pro povolení a schválení oddlužení, zejména podle nové právní úpravy

Seminář vedla JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, která promluvila na téma:

Popěrné úkony insolvenčního správce a dlužníka 
a podmínky pro povolení a schválení oddlužení, 
zejména podle nové právní úpravy

Přednáška zohlednila novelu insolvenčního zákona jež bude účinná od 1. června 2019.

Obsah semináře:

  • Popěrné důvody
  • Přezkum pohledávky jako vykonatelné/nevykonatelné
  • Navazující incidenční spor z popření vykonatelné/nevykonatelné pohledávky
  • Podmínky pro povolení oddlužení a sepis návrhu na povolení oddlužení
  • Činnost insolvenčního správce od povolení oddlužení do jeho schválení
  • Podmínky pro schválení oddlužení
  • Diskuse dle námětů účastníků semináře

Cena semináře

Cena semináře1 890 Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu