Oddlužení v době covidové

Soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, Mgr. Jáchym Oswald, se na semináři zaměří na témata: 

a) Odměna insolvenčního správce v oddlužení

  • ze zpeněžování majetkové podstaty
  • z mimořádných příjmů dlužníka

b) Přezkum přihlášených pohledávek

  • různé postupy správce při přezkumném jednání
  • odstraňování vad přihlášek 

c) Oddlužení optikou aktuální judikatury

  • mimořádné odměny 
  • přiznání osvobození 

Dotazy k tématu pro Mgr. Jáchyma Oswalda můžete zasílat nejpozději do 4. listopadu 2021 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as

Cena semináře

Akční cena2 490 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®2 790 Kč*
Základní cena2 990 Kč*

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 11. 11. 2021. Od 12. 11. 2021 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena zahrnuje: školení, občerstvení a předem připravené materiály pro účastníky.

Vstup na seminář je podmíněn splněním aktuálně platných hygienických opatření dle nařízení Vlády ČR.

Registrace na seminář