Oddlužení po novele insolvenčního zákona a aktuální judikatura pohledem Krajského soudu v Ústí nad Labem

Již tradiční seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem v Ústí nad Labem, na kterém společně promluvili na téma:

Oddlužení po novele insolvenčního zákona a aktuální judikatura

JUDr. Jaroslava Mištová a Mgr. Jáchym Oswald společně posluchače provedli problematikou oddlužení po novele insolvenčního zákona včetně aktuální judikatury a zaměřili se zejména na to, co insolvenční správce zajímá v těchto oblastech nejvíce.

Obsah semináře:

 1. Přehled novelizací IZ od 1. 6. 2019 včetně prováděcích předpisů
  • statistika nápadu KSUL za období 6 – 9/2019
 2. Podřízené pohledávky po novele
 3. Dlužníci, splňující podmínky zák. č. 230/2019 Sb., tzv. dětští dlužníci
 4. Snížené splátky po novele
 5. Zpeněžování majetkové podstaty
  • majetek, který bude zpeněžován
  • majetek, který nebude zpeněžován
 6. Různé
  • řádná identifikace zajištěného majetku
  • řádná identifikace plátce mzdy
  • služby sociálního poradenství
  • chráněné obydlí
  • zvl. PJ – stejný postup pro IS a soud jako u PJ
  • sdělení termínu PJ do IR
  • nutnost zasílat soudu vyrozumění o popření pohledávek s dodejkou
 7. Judikatura – nálezy ÚS ohledně rozhodčích doložek a popírání zajištění

Cena semináře

Cena semináře2 790 Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu