Oddlužení – aktuální výkladové problémy

Soudce Vrchního soudu v Praze, Mgr. Tomáš Jirmásek, se na semináři zaměřil na témata:

Oddlužení – aktuální výkladové problémy

  • Podřízené pohledávky v oddlužení – aktuální vývoj.
  • Uplatnění výživného vůči dlužníku výživou povinného – insolvenční správce účastníkem opatrovnického řízení.
  • Zpeněžování zajištěného a nezajištěného majetku v oddlužení.
  • Odměna insolvenčního správce v současné rozhodovací praxi.
  • Aktuální otázky sporů o neúčinnost právních jednání dlužníka.
  • Aktuální judikatura Nejvyššího soudu.
  • Aktuální judikatura Vrchního soudu v Praze.

Cena audiozáznamu

Cena2890 Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.

Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme, uveďte v poli “Poznámka” doručovací adresu.

*cena je uvedena bez DPH

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu