Oddlužení 2020 – konec, nebo nový začátek?

JUDr. Jaroslava Mištová a Mgr. Jáchym Oswald se na semináři věnovali tématům: 

a) Oddlužení ve světle “lex covid”

b) Insolvenční správce a přezkum pohledávek

  • podřízené pohledávky – praktické příklady
  • zapodstatové pohledávky – praktické příklady
  • pohledávky SVJ
  • zajištěné pohledávky

c) Majetková podstata – soupis a zpeněžení

  • deponace srážek u plátce příjmu
  • návrh insolvenčního správce dle § 406 insolvenčního zákona – praktické příklady
  • mimořádné příjmy – druhy, způsob vydání
  • odměna insolvenčního správce a způsob jejího výpočtu – praktické příklady

d) Různé – snížená splátka, způsob určování zálohové splátky u OSVČ

e) Judikatura

Cena semináře

CENA SEMINÁŘE1 990,- Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

*Cena je uvedena bez DPH. 

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme, uveďte v poli “Poznámka” doručovací adresu.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu