Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté) a verze 2020 (rok nula)

Soudce Krajského soudu v Praze, Mgr. Tomáš Jirmásek, zhodnotil během online semináře vývoj od novely 2019 až po současné změny.  

Hlavní program:

 1. Lex Covid, aneb insolvence za časů korony
 2. Insolvenční správce
 3. Společné jmění manželů
 4. Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele a SVJ
 5. Návrh na povolení oddlužení
 6. Důvody zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
 7. Způsoby oddlužení
 8. Pořadí uspokojení přednostních pohledávek v oddlužení
 9. Majetek, který se zpeněžuje v oddlužení
 10.  Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce v oddlužení po novele
 11.  Zpráva pro oddlužení
 12.  Srážky z příjmů fyzické osoby – podnikatele
 13.  Přezkum a popírání přihlášených pohledávek v oddlužení
 14.  Rozhodnutí o schválení oddlužení
 15.  Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
 16.  Pořadí uspokojení přezkoumávaných pohledávek v oddlužení (podřízené pohledávky)
 17.  Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení
 18.  Splnění oddlužení
 19.  Zrušení oddlužení
 20.  Předkupní právo 2020

Cena semináře

Cena2 990,- Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a veškeré materiály v elektronické podobě.

*Cena je uvedena bez DPH. 

 

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu