Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (příprava před startem)

Od 1. června 2019 vstoupila v účinnost přelomová novela insolvenčního zákona. Posluchače se na ni snažil připravit Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, který je soudcem Krajského soudu v Praze a patří k oblíbeným mluvčím mezi posluchači cyklu Semináře s odborníky.

Obsahem semináře bylo:

 1. Novela insolvenčního zákona – verze 2019
  • výkon funkce insolvenčního správce prostřednictvím třetích osob
  • doručování v insolvenčním řízení
  • SJM
  • způsoby a podmínky oddlužení
  • návrh na povolení oddlužení
  • srážky z příjmů fyzické osoby – podnikatele
  • přezkum a popírání přihlášených pohledávek v oddlužení
  • pořadí uspokojení přednostních pohledávek v oddlužení
  • splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení dluhů
 2. Vybrané otázky insolvenčního řízení
 3. Aktuální judikatura
 4. Diskuse

Cena semináře

Cena semináře2 790 Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu