Nejnovější poznatky Krajského soudu v Brně k novele insolvenčního zákona

Jaké jsou nejčastější chyby zpracovatelů návrhů na povolení oddlužení a insolvenčních správců? A co přinesly první rozhodnutí odvolacích soudů?

Seminář na téma:

Nejnovější poznatky Krajského soudu v Brně 
k novele insolvenčního zákona

Na semináři byly prezentovány první praktické zkušenosti Krajského soudu v Brně s insolvenčními řízeními po novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019 se zaměřením zejména na oddlužení. Bylo upozorněno na problémy, které se v souvislosti s novelou již v praxi vyskytly. Účastníci byli seznámeni s nejčastějšími chybami zpracovatelů návrhů na povolení oddlužení a insolvenčních správců v prvních fázích oddlužení. Představeny byly i první rozhodnutí odvolacích soudů týkající se výkladu insolvenčního zákona po novele.

Cena semináře

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu