KONFERENCE INSOLVENCE 2019

Šestý ročník konference se uskutečnil dne 7. června 2019 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze. V rámci konference zaměřené na oblast insolvenčního práva a s ním spojených otázek se představili zajímaví řečníci z řad zástupců soudů, insolvenčních správců a dalších institucí, které do procesu insolvenčních řízení vstupují.

Na KONFERENCI INSOLVENCE 2019 zazněla témata spojená především s novelou insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost 1. června 2019. Věnována byla i pozornost implementaci evropské “restrukturalizační” směrnice nebo projektu reálných dat oddlužení.

Ve třech zajímavých panelových diskuzích, ve kterých zasedli soudci, zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR i zástupci insolvenčních správců, se řešila budoucnost insolvenčních správců a jejich uspořádání, zaměstnanci insolvenčních správců a jejich ekonomika a také dotazy z řad účastníků konference.

Na KONFERENCI INSOLVENCE 2019 promluvili:
  • Mgr. Rostislav Krhut – místopředseda Krajského soudu v Ostravě, od 1. 4. 2019 dočasně přidělen k Nejvyššímu soudu, Právník roku (Praktické dopady novely insolvenčního zákona do činnosti insolvenčního správce)
  • JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA – místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, Právník roku (Insolvence 2019: Bohémská rapsodie nebo plíživý soumrak oddlužení?)
  • doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D. – of Counsel v pražské kanceláři Clifford Chance LLP a vyučující na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze (Implementace evropské “restrukturalizační” směrnice – příležitosti, rizika a otazníky)
  • JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. – insolvenční správce a advokát, prezident Asociace insolvenčních správců (Insolvenční správce. Quo vadis?)
  • Mgr. Ondřej Zezulka – Vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR (Dotvoření novely prováděcími předpisy a další kapitola příběhu insolvenčních formulářů)
  • JUDr. Jarmila Veselá – advokátka a zakladatelka společnosti InsolCentrum, s.r.o. (Projekt reálných dat oddlužení)
  • JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (HONS) – insolvenční správce se zvláštním povolením
  • JUDr. Martin Richter – ředitel odboru insolvence ministerstva spravedlnosti ČR
  • JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D. – poradce Marka Výborného, předseda sněmovního podvýboru pro insolvence a exekuce
  • Mgr. Martin Pavliš – zástupce Unie spolků insolvenčních správců

Více informací o konferenci naleznete na 

www.konferenceinsolvence.cz

Cena semináře

Cena semináře3 990 Kč*

Cena zahrnuje: videozáznam konference, elektronické prezentace a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu