Konečná zpráva

Mgr. Tomáš JirmásekJUDr. Jiří Voda, LL.M. se na semináři věnovali tématu:

Konečná zpráva

Hlavní program: 

 1. Právní úprava
 2. Smysl a účel konečné zprávy
 3. Obsahové náležitosti konečné zprávy
 4. Výnosy majetkové podstaty
 5. Náklady majetkové podstaty a pořadí jejich uspokojování
 6. Veřejnoprávní pohledávky jako výnosy a náklady majetkové podstaty
 7. Odměna a hotové výdaje
 8. Projednání konečné zprávy
 9. Výnosy majetkové podstaty po předložení konečné zprávy
 10. Rozvrh
 11. Činnosti insolvenčního správce spojené se skončením insolvenčního řízení
 12. Vyplňování nového formuláře konečné zprávy
 13. Judikatura ke konečné zprávě
 14. Aktuální insolvenční judikatura

 

Cena semináře

CENA SEMINÁŘE:2 990,- Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a veškeré materiály v elektronické podobě.

*Cena je uvedena bez DPH. 

 

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu