Insolvenční řízení v praxi Krajského soudu v Ostravě

Seminář bude zaměřen co nejvíce na potřeby praxe insolvenčních správců a těšíme se na průběžnou diskusi k jednotlivým tématům se všemi účastníky semináře:

 • stručné představení insolvenčního úseku Krajského soudu v Ostravě
 • aktuální stav insolvenčního nápadu v ČR a u Krajského soudu v Ostravě
 • aktuální stav insolvenční legislativy
 • insolvenční správce jako sepisovatel návrhu na povolení oddlužení (podmínky pro vstup dlužníka do oddlužení)
 • činnost insolvenčního správce po povolení oddlužení (např. přezkum přihlášených pohledávek, popření pohledávek, podřízené pohledávky, pravidlo 1 + 1, soupis majetkové podstaty a jeho pořízení, zpráva pro oddlužení a o přezkumu)
 • návrh dlužníka na stanovení snížených splátek a činnost insolvenčního správce s tím spojená
 • stanovení výše splátky z příjmu podnikatelů
 • institut chráněného obydlí → kdy lze zpeněžovat obydlí dlužníka?
 • činnost insolvenčního správce po schválení oddlužení (např. dohled insolvenčního správce nad činností dlužníka, pravidelné zprávy o plnění oddlužení a jejich náležitosti)
 • zpeněžování majetku dlužníka (zajištěný a nezajištěný majetek) → jaký majetek (ne)lze zpeněžit?
 • mimořádné COVID odměny a jejich postižení v insolvenci
 • společné oddlužení manželů
 • problémy dlužníka v oddlužení a jejich řešení → co insolvenční soud v těchto případech očekává od insolvenčního správce?
 • podmínky pro splnění oddlužení a osvobození dlužníka od zbytku pohledávek (staré oddlužení, nové oddlužení)
 • činnost insolvenčního správce v konkursu (konečná zpráva a její náležitosti)
 • odměna insolvenčního správce – aktuální otázky
 • nové formuláře v insolvenci
 • vzájemná komunikace mezi insolvenčním soudem a insolvenčním správcem
 • incidenční spory – výběr z aktuální judikatury
 • diskuse

JUDr. Viktor Břeska je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2006 je soudcem. V letech 2006 – 2016 byl soudcem Okresního soudu v Karviné, od roku 2016 je insolvenčním soudcem Krajského soudu v Ostravě. Od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 byl pověřen zastupováním místopředsedy soudu pro insolvenční úsek, od 1. 4. 2021 je místopředsedou krajského soudu pro insolvenční úsek.

Dotazy pro JUDr. Viktora Břesku můžete zasílat nejpozději do 7. října 2021 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Akční cena2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 390 Kč*
Základní cena3 790 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 14. 10. 2021. Od 15. 10. 2021 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznickou cenu uvedenou výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vstup na seminář je podmíněn splněním aktuálně platných hygienických opatření dle nařízení Vlády ČR.

Registrace na seminář