Insolvenční novela 2019 a aktuální judikatura

Co přináší novela insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost 1. června 2019? Jaké s sebou přináší základní změny?

Seminář na téma novely insolvenčního zákona si připravili:

  • Mgr. Soňa Kacovská – absolventka PF UK v Praze, od 1994 soudkyně Okresního soudu Plzeň-město se specializací na obchodní právo, od 2014 soudkyně Krajského soudu v Plzni se specializací na insolvence,
  • JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D. – absolvent ZČU v Plzni, od 2006 soudce Okresního soudu v Sokolově se specializací na občanské právo, od 2010 soudce Krajského soudu v Plzni se specializací na insolvence,
  • Mgr. Viktor Švantner – absolvent PF ZČU v Plzni, od 2005 působí v advokacii, od roku 2009 jako samostatný advokát, od 2010 vykonává činnost insolvenčního správce, v současné době s celostátní působností.

Těšit se můžete na zajímavé informace k novele insolvenčního zákona a také na aktuální insolvenční judikaturu.

Obsah semináře:

  1. Představení novely a její koncepční změny
  2. Zásadní změny v konkursu
  3. Zásadní změny v oddlužení
  4. Aktuální judikatura
  5. Dotazy

Cena semináře

Cena semináře1 890 Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu