Insolvenční minimum

Seminář je určen pro zaměstnance insolvenčních správců, advokátní koncipienty a další osoby, k jejichž práci je potřeba základní znalost právní úpravy insolvenčního řízení. V průběhu semináře se seznámíte se základy právní úpravy insolvenčního řízení. Budou vám vysvětleny podmínky úpadku a hrozícího úpadku. Probrány budou náležitosti insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení a rozhodování insolvenčního soudu o těchto návrzích. Seznámíte se se způsoby řešení úpadku dlužníka s důrazem na konkurz a oddlužení. Zvláštní pozornost bude věnována otázce přihlášek pohledávek věřitelů a jejich právům a povinnostem v insolvenčním řízení a stejně tak povinnostem insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení a jejich specifikům v rámci jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka.

Seminářem vás provede Mgr. Lukáš Pachl, absolvent Právnické fakultu Masarykovy university v Brně, který v současnosti vykonává činnost insolvenčního správce jako ohlášený společník Indra – Šebesta v.o.s. Je rovněž spoluautorem několika vydání Komentáře k insolvenčnímu zákonu u nakladatelství Wolters Kluwer, pravidelně publikuje na stránkách Konkursních novin a věnuje se lektorské činnosti pro veřejný i soukromý sektor.

Dotazy k tématu pro Mgr. Lukáše Pachla můžete zasílat nejpozději do 5. října 2021 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Akční cena2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 390 Kč*
Základní cena3 790 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 12. 10. 2021. Od 13. 10. 2021 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznickou cenu uvedenou výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vstup na seminář je podmíněn splněním aktuálně platných hygienických opatření dle nařízení Vlády ČR.

Registrace na seminář