Insolvenční minimum

Seminář je určen pro zaměstnance insolvenčních správců, advokátní koncipienty a další osoby, k jejichž práci je potřeba základní znalost právní úpravy insolvenčního řízení. V průběhu semináře se seznámíte se základy právní úpravy insolvenčního řízení. Budou vám vysvětleny podmínky úpadku a hrozícího úpadku. Probrány budou náležitosti insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení a rozhodování insolvenčního soudu o těchto návrzích. Seznámíte se se způsoby řešení úpadku dlužníka s důrazem na konkurz a oddlužení. Zvláštní pozornost bude věnována otázce přihlášek pohledávek věřitelů a jejich právům a povinnostem v insolvenčním řízení a stejně tak povinnostem insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení a jejich specifikům v rámci jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka.

Seminářem vás provede Mgr. Lukáš Pachl, absolvent Právnické fakultu Masarykovy university v Brně, který v současnosti vykonává činnost insolvenčního správce jako ohlášený společník Indra – Šebesta v.o.s. Je rovněž spoluautorem několika vydání Komentáře k insolvenčnímu zákonu u nakladatelství Wolters Kluwer, pravidelně publikuje na stránkách Konkursních novin a věnuje se lektorské činnosti pro veřejný i soukromý sektor.

Cena semináře

CENA2 990,- Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a materiály v tištěné či elektronické podobě.**

*Cena je uvedena bez DPH. 

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme, uveďte v poli “Poznámka” i svou doručovací adresu.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu