Incidenční spory z popření pohledávek a aktuální otázky řešení úpadku oddlužením

Právník roku 2019, JUDr. Jolana Maršíková, se na online semináři  věnovala tématům:

1. Incidenční spory z popření pohledávek

  • Popěrný úkon a jeho náležitosti
  • Žaloba o zjištění popřených nevykonatelných pohledávek a její projednání
  • Žaloba o určení neexistence popřených vykonatelných pohledávek a její projednání
  • Spory o pořadí pohledávek

2. Aktuální otázky řešení úpadku oddlužením ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

  • Podnikatelské oddlužení
  • Povinnost vydat majetek ke zpeněžení
  • Majetek postižený výkonem rozhodnutí či exekucí
  • Další otázky dle námětu účastníků

Cena semináře

Cena semináře1 990 Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a veškeré materiály v elektronické podobě.

*Cena je uvedena bez DPH. 

 

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu