Dohled nad dlužníkem a zdroje pro plnění v oddlužení

Místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, JUDr. Jolana Maršíková, se na semináři zaměří na témata: 

Pravidelné a mimořádné zdroje pro plnění oddlužení

  • Splátky, nižší splátky
  • Výpadek v pravidelných příjmech
  • Přerušení splátkování
  • Mimořádné příjmy (co lze a co nelze v insolvenci postihnout)

Dohled insolvenčního soudu a insolvenčního správce nad dlužníkem v oddlužení

  • Zprávové povinnosti insolvenčního správce
  • Význam zprávy o neplnění oddlužení či porušování povinností dlužníkem pro další trvání oddlužení
  • Důsledky neplnění oddlužení

Dotazy k tématu pro JUDr. Jolanu Maršíkovou můžete zasílat nejpozději do 26. října 2021 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as

Cena semináře

Akční cena2 490 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®2 790 Kč*
Základní cena2 990 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 2. 11. 2021. Od 3. 11. 2021 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznickou cenu uvedenou výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vstup na seminář je podmíněn splněním aktuálně platných hygienických opatření dle nařízení Vlády ČR.

Registrace na seminář