Dohled nad dlužníkem a zdroje pro plnění v oddlužení

Místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, JUDr. Jolana Maršíková, se na on-line semináři věnovala tématům: 

Pravidelné a mimořádné zdroje pro plnění oddlužení

  • Splátky, nižší splátky
  • Výpadek v pravidelných příjmech
  • Přerušení splátkování
  • Mimořádné příjmy (co lze a co nelze v insolvenci postihnout)

Dohled insolvenčního soudu a insolvenčního správce nad dlužníkem v oddlužení

  • Zprávové povinnosti insolvenčního správce
  • Význam zprávy o neplnění oddlužení či porušování povinností dlužníkem pro další trvání oddlužení
  • Důsledky neplnění oddlužení

Cena semináře

CENA:2 490 Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a veškeré materiály v elektronické podobě.

*cena je uvedena bez DPH

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu