Činnost správce, odměňování a postavení zajištěného věřitele

Místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, JUDr. Jolana Maršíková, se na online semináři bude věnovat tématům:

1. Zajištění věřitelé

  • uplatňování pohledávek
  • postavení zajištěných věřitelů
  • uspokojení pohledávek

2. Podřízené pohledávky

3. Insolvenční správce

  • postavení insolvenčního správce
  • odměna
  • formuláře

Dotazy k tématu pro JUDr. Jolanu Maršíkovou můžete zasílat nejpozději do 8. ledna 2021 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Cena 2 490 Kč*

Cena zahrnuje: online přístup přes aplikaci Cisco Webex, předem připravené materiály v elektronické podobě a záznam semináře.

*Cena je uvedena bez DPH.

Registrace na seminář