Aktuální otázky oddlužení

Místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, JUDr. Jolana Maršíková, se na semináři zaměří na témata:

I. Blok: Majetek postižitelný v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty

  • Majetek, který je dlužník povinen vydat ke zpeněžení
  • Obydlí dlužníka
  • Podnikatelský majetek

II. Blok: Předpoklady splnění oddlužení, aktuální judikatura

  • Předpoklady splnění oddlužení
  • Předpoklady pro přiznání osvobození od dluhů
  • Aktuální insolvenční judikatura

Dotazy k tématu pro JUDr. Jolanu Maršíkovou můžete zasílat nejpozději do 28. září 2022 na e-mail vendula.chrapava@insolvence.as

Cena semináře

Akční cena2 890 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 090 Kč*
Základní cena3 290 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 27. 9. 2022. Od 28. 9. 2022 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznickou cenu uvedenou výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Registrace na seminář