Aktuální otázky oddlužení

Místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, JUDr. Jolana Maršíková, se na semináři zaměřila na témata:

I. Blok: Majetek postižitelný v oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty

  • Majetek, který je dlužník povinen vydat ke zpeněžení
  • Obydlí dlužníka
  • Podnikatelský majetek

II. Blok: Předpoklady splnění oddlužení, aktuální judikatura

  • Předpoklady splnění oddlužení
  • Předpoklady pro přiznání osvobození od dluhů
  • Aktuální insolvenční judikatura

Cena semináře

Cena2 890 Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.

Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme, uveďte v poli “Poznámka” doručovací adresu.

*cena je uvedena bez DPH

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu