Aktuální otázky insolvenčního řízení – Brno

Soudkyně Mgr. Renáta Maixnerová se s účastníky semináře podělila o zkušenosti s praxí Krajského soudu v Brně.

Seminář byl zaměřen na aktuální otázky insolvenčního řízení při způsobu řešení úpadku konkursem a oddlužením se zaměřením na praxi Krajského soudu v Brně. V části věnované konkursnímu řízení přednášející upozornila na problémy vyskytující se především při zpeněžování majetkové podstaty a předkládání konečných zpráv, stejně jako při vyúčtování odměn a hotových výdajů. V části oddlužení probrala sporné otázky jak řízení před tzv. oddlužovací novelou, tak řízení po této novele. Na závěr představila aktuální insolvenční judikaturu.

Cena semináře

CENA SEMINÁŘE2 990 Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

*Cena je uvedena bez DPH. 

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme, uveďte v poli “Poznámka” doručovací adresu.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu