Nadcházející semináře s odborníky

Dohled Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci

Seminář s Mgr. Ing. Klárou Vítkovou

Novinky pro rok 2021 s dopadem do oblasti daní a ekonomiky

Seminář s Ing. Hanou Petříkovou