Ztráty v cestovním ruchu odhadujeme v jednotkách miliard míní Jan Papež

 Letošní sezóna je pro výjezdový cestovní ruch lepší, cizinci do země však zatím neproudí.

Pandemie Covid-19 a následná protiopatření postihla nejvíce cestovní ruch. O loňské i letošní atypické turistické sezóně ovlivněné pandemii jsme hovořili místopředsedou Asociace cestovních kanceláří. 

Můžete Asociaci cestovních kanceláří představit?

   ACK ČR je profesní organizace, která sdružuje subjekty působící v cestovním ruchu, především cestovní kanceláře, cestovní agentury, prodejce letenek, zájezdové dopravce, památky, provozovatele atrakcí pro turisty. Zastupuje zájmy cestovních kanceláří, angažuje se při kultivování trhu cestovního ruchu a iniciuje tvorbu příslušné legislativy.

Cestovní ruch je odvětvím, na kterém se pandemie podepisuje velmi výrazně. Jaká je letošní turistická sezóna? Horší než ta loňská?

   Letošní sezóna (2022) pro výjezdový cestovní ruch je lepší než ta loňská, ale jsme teprve na jejím začátku. Pro příjezdový cestovní ruch je stejně špatná, jako ta předchozí, protože příjezd cizinců do České republiky je blokován nesmyslnými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR.

V minulosti každý rok ohlásilo pět nebo šest cestovních kanceláří, že jsou v insolvenci. Kolik tuzemských cestovních kanceláří zkrachovalo loni?

   V roce 2021 skončilo v insolvenci šest cestovních kanceláří, ale činnost jich ukončilo několik desítek, protože podnikání v cestovním ruchu pro majitele ztratilo smysl. Dá se předpokládat, že tento trend bude ještě pokračovat.

Cestovní kanceláře čelí i letos značným ekonomickým ztrátám. Jak velké byly loni a předloni?

   Ztráty v roce 2021 byly větší, než v roce 2020. Končil Lex voucher a pomoc státu našemu oboru byla velmi malá, téměř nulová. Celkové ztráty nemáme vyčíslené, na to je ještě brzy, ale ztráty budou v jednotkách miliard.

Jak se s nimi cestovní kanceláře a agentury vypořádávají?

   Některé společnosti mají silné majitele a ti pomohou, jiné se musejí obracet na banky a jiné skončí svou činnost.

Požádaly cestovní kanceláře a agentury o pomoc stát? S jakým výsledkem?

   Jako jeden z nejpostiženějších oborů jsme samozřejmě pomoc státu žádali, ale díky nečinnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme se dočkali jen velmi malé pomoci. Naprostá většina cestovních kanceláří a agentur na žádnou pomoc nedosáhla.

Co očekáváte od roku 2022?

   Očekávám lepší přístup státu k našemu oboru a větší respekt k lidem, kteří v tomto oboru pracují.

Spolupracuje Asociace cestovních kanceláří ČR s podobnými asociacemi v zahraničí? Pokud ano, tak jak?

   Jsme ve spojení s mnoha asociacemi v zahraničí – především si vyměňujeme poznatky a zkušenosti v oblasti legislativy

Zahraniční cestovní kanceláře a agentury mají jistě podobné problémy jako ty naše. Víte jak se s nimi vyrovnávají? Mohly by inspirovat ty naše? Jak?

   Ve většině evropských zemí byla podpora oboru cestovního ruchu mnohem lepší a vyšší, takže mají naši kolegové v zahraničí mnohem jednodušší situaci.

Je něco důležitého, na co jsem se v souvislosti s domácím a zahraničním cestovním ruchem nezeptal a co byste chtěl ještě zmínit?

   Určitě bych rád zdůraznil, že přes všechny potíže, které náš obor za poslední dva roky potkaly, je patrné, že klienti cestovních kanceláří nebyli (až na výjimky) celou tou situací poškozeni a cestovní kanceláře a agentury se vyrovnávají se situací se ctí.

Autor: Karel Žítek, Jan Papež, místopředseda Asociace CK ČR

Sídlo Asociace CK ČR: Lípová 515/15, Praha

                                                                                                     

 

Sdílet