Zájem o oddlužení po prvotním boomu klesá, insolvenční správci se ale i tak potýkají s náporem nové práce

Počet uchazečů o oddlužení klesá. Během září bylo podáno jen 3410 insolvenčních návrhů, což ve srovnání s červencovým rekordem představuje propad o téměř pětinu.

Mírnější podmínky pro oddlužení zavedené letos v červnu sice přinesly meziroční nárůst počtu insolvenčních návrhů až na 2,5násobek, řada odborníků ale čekala o poznání větší zájem. Insolvenční správci přesto musejí hledat cesty, jak se se skokovým přírůstkem nové práce vypořádat. Roste proto poptávka po softwaru a službách, které jim pomáhají nezbytnou administrativu zvládnout.

Až deset tisíc nových návrhů na oddlužení měsíčně měla podle některých odhadů přinést novela insolvenčního zákona, která od června zmírnila podmínky pro vstup do osobního bankrotu. Skutečná čísla jsou ale o poznání nižší. V červenci sice počet insolvenčních návrhů dosáhl rekordních 4214, což je 2,5krát více než ve stejném měsíci loni, od té doby jich ale ubývá. V srpnu se počet insolvenčních návrhů snížil na 3801, září pak přineslo úbytek o dalších 10 procent. Z celkových 3410 návrhů jich okolo stovky připadlo na insolvenci firem, konkurzy podnikajících fyzických osob tvořily také jen velmi malou část celku. Drtivá většina všech insolvenčních návrhů je tak spojená s oddlužením fyzických osob – nepodnikatelů.

Podle odborníků je důvodem poklesu zájmu o oddlužení především to, že se už vyčerpala první vlna lidí, kteří podání insolvenčního návrhu před příchodem novely odkládali, aby se na ně vztahovala mírnější pravidla, i těch, kteří dříve na oddlužení vůbec dosáhnout nemohli. Mezi zbylými dlužníky je pak mnoho lidí, kteří raději zůstanou v exekuci, protože jim tak každý měsíc zbude více peněz. “Očekávaný nápor klientů se nepotvrdil. Důvodem je především pokles disponibilních příjmů insolvenčních dlužníků tehdy, jestliže se předtím nacházeli v režimu nepřednostních exekucí. V insolvenční proceduře se totiž nezabavitelná částka konstruuje jako v režimu přednostních exekucí, což může znamenat, že má dlužník k dispozici až o několik tisíc korun měsíčně méně,” popisuje ředitel poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Podle Tomáše Valáška, výkonného ředitele společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává software pro insolvenční správce a zabývá se i jejich odborným vzděláváním, jsou lidé v exekucích velmi citliví na propad příjmu, byť by to mělo být jen o tisíc korun měsíčně. “Často preferují zachovat alespoň to málo, co mají a oddlužení vnímají jako příliš riskantní vstup do neznáma. Řadu z nich také neláká myšlenka, že by teď měli chodit pět let do práce, snažit se a spolupracovat s insolvenčním správcem, který na ně bude vyvíjet tlak, aby si například hledali lépe placenou práci nebo přivýdělek. Vidina, že by se díky tomu za pět let mohli mít o poznání lépe, je pro ně zkrátka příliš vzdálená,” říká Valášek a dodává, že se počet návrhů na oddlužení může na konci roku ještě zvýšit, jak tomu bývá každoročně. Deseti tisíc insolvenčních návrhů měsíčně, jak někteří čekali, ale dosaženo nebude.

Novela insolvenčního zákona má kromě dlužníků dopad také na insolvenční správce. Přestože zájem o oddlužení nakonec nenaplnil očekávání, řadě insolvenčních správců narostl objem práce až na dvojnásobek. Velmi patrné je to například v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji, kde se lidé dlouhodobě potýkají s dluhy nejvíce. Že insolvenční správci hledají cestu, jak nápor zvládnout, potvrzuje i Valášek. “Zaregistrovali jsme skokové navýšení poptávky po softwaru a službách, jež insolvenčním správcům usnadňují a urychlují práci. Příkladem je například Virtuální asistentka, která zajišťuje podporu při zadávání dat do informačního systému. Vyšší zájem je také o provozovny, jež usnadňují kontakt s dlužníky a snižují jednotkové náklady spojené s nezbytnou administrativou,” uvádí.

Paradoxem, který se s příchodem novely insolvenčního zákona projevil, je také nárůst počtu insolvenčních návrhů, jež nesplňují veškeré zákonné požadavky. Zatímco v minulosti musel dlužník k návrhu přiložit seznam všech závazků, novela už po něm v rámci snahy o zjednodušení tuto administrativu nevyžaduje. “Typický dlužník neví, komu všemu dluží. Proto bylo pro uchazeče o oddlužení mnohdy velmi složité soupis závazků sestavit. Zároveň ale bylo díky seznamu vždy jasně prokazatelné, že je dlužník v úpadku. Tím, že teď už přehled povinný není, nejsou často návrhy dostačující pro to, aby se jimi soud mohl zabývat,” vysvětluje Valášek a dodává, že řešením jsou v tomto případě zejména vzdělávací semináře pro pracovníky dluhových poraden a jiné odborníky, kteří zájemcům o oddlužení se sepsáním návrhů pomáhají. Jeden takový seminář už společnost Insolvence 2008 uspořádala 24. září 2019 v Brně, další semináře na témata z oblasti insolvence pořádá pod hlavičkou odborného webu www.insolvencnizona.cz.

Zdroj: Česká justice

Sdílet