Začlení advokátní komora i insolvenční správce? Ozývají se hlasy pro, ministerstvo ale nesouhlasí

Insolvenční správci se právě vyrovnávají s náběhem nových pravidel. Zároveň ale opět zintenzivnily hlasy, podle nichž by měla tato profese spadat pod určitou komoru, která by reprezentovala její zájmy a zároveň vykonávala dohled nad činností jednotlivých správců.

Tento úkol teď plní ministerstvo spravedlnosti, které si podle ředitele odboru insolvence Martina Richtera neumí nyní představit, že by se na tom něco změnilo. Insolvenční správci, sdružující se samovolně do několika různých organizací, přesto řeší, zda by bylo lepší, kdyby patřili pod Českou advokátní komoru, nebo pod zcela nově vzniklou instituci. Téma se probíralo rovněž na KONFERENCI INSOLVENCE 2019, jejímž bylo INFO.CZ mediálním partnerem.

Insolvenční správci nejsou jen právníky, řada z nich má ekonomické vzdělání. Ti, kteří ale právníky jsou, mnohdy vykonávají rovněž advokacii a patří tak i ke členům České advokátní komory. Z 500 insolvenčních správců jich patří podle údajů České advokátní komory mezi advokáty asi 400. Právě z jejich řad tak mnohdy zaznívají názory, že by bylo lepší, kdyby se také o insolvenční správce starala právě ona, a to místo ministerstva spravedlnosti, jemuž je tato činnost svěřena v současnosti.

Podle ředitele odboru insolvence tohoto resortu Martina Richtera ale není stát připraven na to, aby se role garanta vzdal. A to i kvůli tomu, že právě insolvence považuje za věc celospolečenského významu. Přesun kompetencí, dohledu či licencování by tak podle něj ministerstvo spravedlnosti nepodpořilo.

Velmi problematické by pak podle něj bylo, kdyby právě tyto pravomoci měly přejít pod Českou advokátní komoru, a to kvůli tomu, že reprezentuje jiné hodnoty a principy. Podle Richtera jde totiž o komoru, jejímž účelem je hájit zájmy advokátů a advokátního stavu a vycházet ze vztahů mezi advokátem a klientem. Insolvenční správce musí být naopak podle něj nestranný, podobně jako soudce.

Zároveň je ale podle ředitele odboru insolvence legitimní se bavit o budoucnosti insolvenčních správců. Jak uvedl i legislativec ministerstva spravedlnosti Ondřej Zezulka, musí se ale nejprve vyjasnit, jak vlastně tuto profesi do budoucna chápat. Například, zda se insolvenční správci naplno nepřeklopí do veřejnoprávního orgánu, který bude mít i vlastní rozhodovací pravomoci – pak by byla vhodná i jejich nová organizace.

NĚKOLIK ORGANIZACÍ

Insolvenční správci v současnosti nemají, na rozdíl třeba od advokátů či notářů, vlastní komoru, která by za ně mluvila a reprezentovala jejich zájmy. Stav je naopak značně roztříštěný a na dobrovolné bázi existuje hned několik zastřešujících organizací, které za insolvenční správce vystupují. 

Jde například o Asociaci insolvenčních správců, kterou jako prezident vede Daniel Ševčík. Ten je mimochodem rovněž členem představenstva České advokátní komory. A v souvislosti s možným novým uspořádáním se řeší rovněž to, zda by takovýto souběh vůbec byl možný.

Insolvenční správci, kteří jsou zároveň advokáti, si totiž podle hlasů, které na konferenci zaznívaly, nechtějí vybírat mezi členstvím v jedné z komor. Otázku neslučitelnosti by ale, soudě z jednotlivých vystoupení Martina Richtera, ministerstvo do související debat podle všeho vrátilo. „Prosím, abyste nepokračovali v úvahách o neslučitelnosti, to by zlikvidovalo systém jako takový,“ uvedl dokonce již zmíněný Daniel Ševčík, za což si vysloužil živelný potlesk.

Dále existuje zejména Unie spolků insolvenčních správců. Ta zastřešuje jednotlivé dříve vzniklé spolky, v nichž se sjednotily například insolvenční správci z Moravy či z východních nebo jižních Čech.

Asociace insolvenčních správců i Unie spolků insolvenčních správců prosazují změny, jak je ale již z výše popsaného patrné, ministerstvo spravedlnosti, které by mohlo něco takového iniciovat, vidí věc úplně jinak. „Insolvenční správci se shodnou, že ministerstvo spravedlnosti má přijít o dohled, ale už ne v tom, komu by měl být svěřen,“ uvedl ostatně Martin Richter. 

Ozývají se totiž například i hlasy, že by dohled mohl nově připadnout Komoře daňových poradců. „O tom, že by se takové úvahy vedly, nemám žádné povědomí,“ uvedl však pro INFO.CZ tajemník Komory daňových poradců Radek Neužil. „Souběh činností obecně za problém Komora nepovažuje, zákon o daňovém poradenství nelimituje další aktivity daňových poradců, obdobně to vnímáme například ve vztahu k advokacii,“ říká pak.

Případné změny jsou ale každopádně spíše hudbou budoucnosti. Martin Richter tak rovněž hájil resort s tím, že není pravda, že by kontroloval jen formálnosti, jak je mu někdy vytýkáno. Slíbil také, že resort vydá ještě tento rok, po vzoru České advokátní komory, Sbírku kárných rozhodnutí ministerstva spravedlnosti, čímž celou situaci i požadavky, které jako dohledový orgán na insolvenční správce má, zpřehlední. 

Autor: Jan Januš, INFO.CZ

Sdílet