Za loňský rok vzrostl počet exekucí o 6,8 %. Mluví se už o zopakování Milostivého léta za jiných podmínek

V loňském roce bylo zahájeno 445 618 nových exekučních řízení, což je o 28 317 více než v roce 2020.

Největší nárůst byl zaznamenán ve východních Čechách. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti ČR, která zveřejnil Institut prevence a řešení předlužení.

Celkový počet exekučních řízení se z 4,33 milionu vyšplhal na 4,58 milionu, což znamená, že vzrostl počet exekucí na jednoho dlužníka ze šesti na 6,4. Také počet osob, které mají deset a více exekucí najednou, se zvýšil ze 157 000 na 168 000.       

Dluhy bez penále

Možnost, jak se zbavit dluhů u státu nebo obcí, umožnilo v minulých týdnech takzvané Milostivé léto. Mnoho dluhů bylo před touto akcí pro mnoho povinných nesplatitelných. Důvodem byly nejen odměny advokátů a exekutorů, ale také penále. Soudy mnohdy schvalovaly úrok z prodlení ve výši 100 % ročně i vyšší.

Na základě právní úpravy takzvaného Milostivého léta se fyzickým osobám, které měly dluh vůči státu, naskytla šance splatit svůj dluh zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem. Právní úprava takzvaného Milostivého léta nabyla účinnosti dnem 28. října 2021 a samotné Milostivé léto skončilo letos koncem ledna. Očekávání od Milostivého léta jsou značná. V tuto chvíli ale  jsou k dispozici jen odhady, neboť data sbírá výlučně Exekutorská komora ČR, která uvedla, že by je měla mít v březnu. Možná neubude tolik dlužníků, protože řada z nich má dluhy i u jiných subjektů, jako jsou například mobilní operátoři, kteří se k Milostivému létu nepřipojili.

Milostivé léto by se mohlo zopakovat

Milostivé léto, které umožnilo mnoha dlužníkům se snáze zbavit exekucí, tedy skončilo. Brzy by se však mohlo zopakovat. Bude ovšem nutné změnit exekuční řád. Ministerstvo spravedlnosti ČR pro to již připravuje podklady. „Dohodli jsme se s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, a to nejen na základě nějaké naší dohody, ale na základě jednání předsedů koaličních stran, na tom, že důvody pro to, aby se Milostivé léto ‚prodloužilo‘, tady jsou,“ potvrdil Právu šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Ten byl také spoluiniciátorem Milostivého léta. Prozatím se podle něho dohodlo, že Ministerstvo spravedlnosti ČR připraví návrhy řešení a novelu zákona. „Musíme to projednat i v rámci koalice, aby na tom řešení byla shoda, případně dořešit i některé věci, které jsou nyní napadány, že nejsou jasné,“ dodal Výborný.

Půjde i o správní exekuce?

Současné Milostivé léto se vztahuje pouze na exekuce vedené exekutory, nikoliv ve správním řízení, kam patří například nedoplatky na daních. To by se příště mohlo změnit, když rozšíření na exekuce ve správním řízení prosazuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Když se podíváme na pohledávky, které má například Česká správa sociálního zabezpečení, tak to je velký objem, šance odbřemenit lidi je tu velká. Na rovinu si řekněme, že stát tady vymáhá pohledávky, které nikdy nevymůže, je to nereálné,“ řekl ministr v nedávném rozhovoru pro Právo.

„Správní a finanční exekuce „jedou“ podle úplně jiného zákona, daňového řádu a podobně,“ vysvětlil Marek Výborný důvod, proč se na ně nyní Milostivé léto nevztahuje. „Ale s ministrem Blažkem jsme ve shodě, že toto je zjevná nespravedlnost. Takže ministerstvo spravedlnosti bude jednat s ministerstvem financí a budou řešit, že by se inicioval nějaký institut i u těchto správních řízení,“ dodal. Avšak to se nedá stihnout do novely, která by měla Milostivé léto realizovat ještě letos, poznamenal poslanec.

Ministerstvo analyzuje data

„Vláda se v programovém prohlášení vlády zavázala, že vyhodnotí nedávno přijaté úpravy exekucí, dopad institutu Chráněného účtu a administrativní zátěž zaměstnavatelů a najde vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů,“ okomentoval současnou situaci mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. „Do této oblasti samozřejmě spadá i takzvané Milostivé léto,“ dodal. Úřad podle něho v současné době analyzuje data ze svých interních systémů a chystá se požádat Exekutorskou komoru ČR o její data o exekucích v rámci Milostivého léta.

Pro to, aby se projekt zopakoval, je také druhý iniciátor Milostivého léta, opoziční poslanec Patrik Nacher: „Ukázalo se, že je to dobrá myšlenka, jak zastavit některé letité exekuce zaplacením jen jistiny. Pomůže to všem dlužníkům zbavit se jich, věřitel dostane to, co by od některých sotva dostal po kapkách, a základní odměnu tam má i exekutor,“ řekl.

Exekutoři se snažili

Až osmdesát procent pracovní doby zabíralo soudním exekutorům a jejich zaměstnancům vyřizování agendy spojené s akcí Milostivé léto. Vyplývá to z informací prezidia Exekutorské komory ČR (EK ČR). Přesto se exekutoři snažili agendu spojenou s Milostivým létem odbavovat co nejrychleji.

„V médiích se opakovaně objevují informace, že exekutoři sabotují nebo dokonce bojkotují Milostivé léto. Na Exekutorskou komoru ČR se ale žádné stížnosti na exekutory v tomto smyslu nedostaly,“ upozorňuje prezident EK ČR Jan Mlynarčík. Komora je od počátku v kontaktu s nejvýznamnějšími neziskovými organizacemi, které pomáhají lidem s dluhy. Ještě před spuštěním Milostivého léta bylo dohodnuto, že se tyto organizace budou na Komoru s případnými problémy aktivně obracet. „Jednalo se třeba o započítávání dlužného pojistného v případě zdravotního pojištění nebo v účtování dvojích náhrad pro exekutora u vymáhaných pokut pro dopravní podnik. Obojí se povedlo rychle vyřešit.“

Opakované Milostivé léto musí mít jiné parametry

Pokud se bude Milostivé léto opakovat, pak Exekutorská komora ČR trvá na tom, aby soudní exekutoři za tuto práci dostali odpovídající odměny. Komora zároveň upozorňuje, že o nastavení parametrů opakovaného Milostivého léta je možné rozhodnout až poté, co budou známa přesná data.
„V případě opakování Milostivého léta požadujeme úplně jiné nastavení parametrů. Soudní exekutoři, stejně jako jiné právnické profese, musí být za svou práci odpovídajícím způsobem zaplaceni. Stát nemůže odpouštět dluhy na jejich úkor,“ vysvětluje prezident EK ČR Jan Mlynarčík. Pro soudní exekutory znamenalo Milostivé léto značné nároky na administrativu a vyřizování enormního množství spisů a dotazů.
Podle předběžných odhadů EK ČR využili Milostivé léto zejména zodpovědnější dlužníci. Tedy ti, kteří své dluhy už řešili. Stát by v jejich případě své peníze stejně vymohl, jen o něco později. Veřejnoprávní subjekty se tím připravily nejen o vysoké částky na příslušenství, ale také na penále, soudních výlohách a jiných nákladech. „Navíc celá administrace na straně veřejných orgánů a exekutorů stála obrovské prostředky a energii,“ zdůrazňuje Jan Mlynarčík.

Autor: Karel Žítek

Foto: Sídlo Exekutorské komory ČR v Praze na Pankráci, Karel Žítek

Sdílet