Výpočet nezabavitelné částky pro rok 2017

Zjistili jsme, že často vyhledávaným dotazem na webu insolvencnizona.cz je výpočet nezabavitelné částky.

Jedná se o finanční minimum, které se ze mzdy nesráží a dlužníkovi plně náleží. Výpočet se každý rok mění a my vám přinášíme ten aktuální na rok 2017. Příslušným předpisem pro výpočet je nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Základní výše nezabavitelné částky se rovná úhrnu dvou třetin součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu na byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Životní minimum jednotlivce je pro rok 2017 stanoveno na 3 410,- Kč, zatímco normativní náklady na bydlení pro rok 2017 jsou stanoveny na 5 822,- Kč.

Výpočet je následující: dvě třetiny z životního minima jsou 2 273,33 Kč (2/3 z 3410) a z normativních nákladů na bydlení 3 881,33 Kč (2/3 z 5 822). Základní nezabavitelná částka pro rok 2017 tudíž dosahuje výše 6 155,- Kč. Čtvrtinu z této sumy může dlužník přičíst za každou vyživovanou osobu navíc. Částka, nad kterou se sráží bez omezení (tj. neuplatní se systém srážení třetin podle ust. § 279 o. s. ř.), činí součet životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení (tj. 9 232 Kč).

Pro více informací se můžete podívat do právního předpisu č. 595/2006 Sb., kterým je nařízení vlády o nezabavitelných částkách ZDE.

Zdroj: Redakce IZ

Sdílet