Vykročíme opět v oblasti insolvencí vpřed, nebo zůstaneme za okolními státy?

Přezkumná jednání s využitím moderních technologií jsou nezbytnou inovací.

Společnost Insolvence 2008 je průkopníkem v oblasti digitalizace insolvencí. Již od roku 2008 vyvíjí internetový informační systém pro insolvenční správce. V době jeho vzniku se jednalo o revoluční řešení. Mnoho insolvenčních správců nevěřilo tomu, že mohou mít data k řízením bezpečně „někde tam venku“, myšleno na nějakém serveru a dostupná přes internet z jakéhokoliv místa či zařízení. V dnešní době je to běžná praxe také v mnoha dalších odvětvích. Od té doby jsme ušli velký kus cesty a dnes poskytuje Insolvence 2008 insolvenčním správcům celý ekosystém pro efektivní správu elektronického spisu.

V jaké situaci se však nacházíme dnes?

Po roce s pandemií, kdy jsme navíc od loňského října stále v nouzovém stavu, přičemž situace se nelepší a výhled je velice nejistý, není možné setrvávat na některých principech, které neodpovídají moderní době a dostupným technologiím, současné situaci ani trendům v dalších evropských zemích. Dnešní praxe již naplno ukazuje, že videokonferenční jednání jsou možná a vhodná také na všech úrovních řízení státu, od zasedání vlády, přes jednání soudů až po vybrané úkony policie či vězeňské služby. V okolních zemích, jako jsou Německo, Rakousko, ale i Slovensko, je to již zažitou praxí, a to včetně promítnutí do legislativních úprav.

Jak vidíme platný právní rámec pro videokonferenční přezkumné jednání?

Smyslem a účelem právní úpravy osobního jednání insolvenčního správce s dlužníkem podle  Insolvenčního zákona je zajištění řádného průběhu přezkumného jednání v rámci oddlužení, nikoliv požadavek na současnou fyzickou přítomnost insolvenčního správce a dlužníka při tomto přezkumném jednání. Z platné právní úpravy nelze dovodit explicitní povinnost či dokonce zákaz pro insolvenčního správce v tom smyslu, že přezkumné jednání v rámci oddlužení je možné konat pouze za současné fyzické přítomnosti insolvenčního správce a dlužníka. Při dodržení nároků na personální obsazení, kdy přezkumné jednání povede osobně insolvenční správce, dále technické zajištění, kdy budou splněny zákonné požadavky na průběh a výstupy z přezkumného jednání, a současně se souhlasem dlužníka, je využití prostředků komunikace na dálku při přezkumném jednání v rámci oddlužení možné. Využívání prostředků komunikace na dálku při přezkumném jednání v oddlužení plně respektuje principy hospodárnosti a rychlosti insolvenčního řízení, zároveň při odpovídající úrovni technického řešení přináší oběma stranám flexibilitu i potřebný standard zabezpečení.

Proto také vítáme iniciativu názorové platformy Rozumné právo, která má výraznou podporu České advokátní komory a která doporučuje Ministerstvu spravedlnosti maximální možné využívání videokonferenčních hovorů ve všech typech soudních řízení, a to jak metodickou a technickou podporou dle platné a účinné právní úpravy, tak také novelizací procesních předpisů.

Již dnes jsme připraveni nabídnout insolvenčním správcům na našich provozovnách doplňkovou službu Přezkum online, která splňuje všechny zákonné požadavky na přezkumné jednání v rámci oddlužení. Tato služba přináší potřebnou inovaci i možnost bezpečného osobního jednání, což v konečném důsledku podporuje záměr zákonodárce, aby oddlužení využilo co možné nejvíce osob.

Sdílet