Vyjádření Ministerstva spravedlnosti ke sdíleným provozovnám je v rozporu s rozhodnutím soudů!

Vyjádření Ministerstva spravedlnosti ke sdíleným provozovnám je v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu i Vrchního soudu v Olomouci.

Stanovisko společnosti Insolvence 2008 a.s. ke sdíleným provozovnám:

Insolvenční právní předpisy umožňují zajištění chodu provozovny po organizačně-administrativní stránce třetími osobami. Insolvenční správce v takovém případě nese plnou odpovědnost za to, že tyto činnosti budou vykonávány způsobilými osobami a to řádně, svědomitě a s potřebnou odbornou péčí.  

Závěry Ministerstva spravedlnosti České republiky prezentované ve stanovisku ze dne 1. listopadu 2017 nemají oporu v platné a účinné právní úpravě, jsou velmi obecné, argumentačně nepřesvědčivé a v neposlední řadě jsou v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu i Vrchního soudu v Olomouci.

Vyjádření MSp :

Článek v Lidových novinách ke sdíleným provozovnám:

Insolvence 2008, a.s.

Sdílet