Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Dne 16. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována očekávaná vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce, která nabyde účinnosti dne 1. 6. 2019.

Touto vyhláškou byla zrušena vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně (v úplném znění).

V souvislosti s často diskutovanou problematikou provozoven si dovolujeme upozornit na nejvýznamnější změny oproti aktuálně účinné vyhlášce:

  • Došlo k přesné specifikaci minimálního rozsahu úředních hodin provozovny, který musí činit alespoň 4 hodiny v 1 dnu 1x týdně (§ 3 odst. 1 a 2 vyhlášky). Zároveň však musí být zvoleny vhodně tak, aby na provozovně byly zajištěny činnosti požadované vyhláškou (§ 3 odst. 3 vyhlášky).
  • Došlo ke zpřesnění úpravy přechodného uzavření provozovny, kterou je nově možno bez ohledu na důvody uzavřít až na 4 kalendářní týdny, přičemž je však zakotvena informační povinnost insolvenčního správce o takovém uzavření vůči Ministerstvu spravedlnosti (min. 7 pracovních dní předem).
  • Byla doplněna kritéria přiměřenosti materiálního vybavení sídla a provozovny, když velikost, prostorové členění a vybavení místností musí vytvářet důstojné prostředí pro jednání s dlužníkem, věřiteli a dalšími osobami.

Text vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce (příslušnou částku Sbírky zákonů), naleznete ZDE.

Sdílet