Vrchní soud v Praze rozhodoval poprvé online. I přes komplikace bylo za půl hodiny hotovo.

Pandemie koronaviru vyhnala z jednací síně účastníky řízení a advokáty už i na pražském vrchním soudu.

V polovině prosince si tato instituce poprvé v historii úspěšně vyzkoušela jednání přes internet.

Poté co z reproduktoru zazněla výzva ke vstupu do soudní síně, vešli dovnitř jen zástupci médií. Advokáti se totiž k jednání připojili z různých koutů republiky pomocí webové aplikace. Historicky první online odvolací jednání v civilní věci tak mohlo začít.

Komplikace při spojení

Největším strašákem soudního senátu bylo přerušení spojení s advokáty či další technické problémy. Komplikace na sebe nenechaly dlouho čekat. Spojení se v pravidelných intervalech ztrácelo už při úvodním slovu právního zástupce z Břeclavi.

Předseda soudního senátu Roman Horáček, který je také místopředsedou civilního úseku pražského vrchního soudu, kvůli tomu jednání záhy přerušil a advokáta požádal, aby se pokusil své připojení k internetu vylepšit. Po krátké pauze už vše běželo bez problémů.

Jednání trvalo půl hodiny. Po něm následovala krátká porada senátu před vyhlášením rozsudku. Výzvu předsedy senátu, aby přítomní při jeho vyhlašování povstali, splnili bez otálení u svých počítačů dokonce oba advokáti.

První online jednání Vrchního soudu v Praze skončilo úspěšně. Do soudního spisu se vedle tradičního zvukového záznamu z jednání založí i CD zachycující obraz.

Více se dočtete ze zdroje: https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/vrchni-soud-v-praze-rozhodoval-poprve-online-i-pres-komplikace-bylo-za-pul-hodiny-hotovo.A201226_111906_ln_byznys_pravo_ssu

Autor: Kateřina Kolářová

Sdílet