Vláda se bude zabývat ochranou obydlí dlužníků v oddlužení

Novela insolvenčního zákona účinná od června stanoví, že dlužník v oddlužení nemusí za určitých podmínek vydat k prodeji svůj dům či byt.

Nestanoví však způsob určení hodnoty obydlí, které podléhá této ochraně. Výpočet nyní ministerstvo spravedlnosti uvedlo v nařízení vlády, které by mělo být účinné od srpna a které v pondělí projedná kabinet.

Takzvaná ochrana přiměřeného obydlí dlužníka se týká případů, kdy dlužník plní oddlužení pravidelnými měsíčními splátkami věřitelům podle splátkového kalendáře a zároveň prodejem svého majetku. Takový dlužník nemusí vydat insolvenčnímu správci k prodeji své obydlí, jestliže reálná hodnota tohoto obydlí nepřesáhne srovnávací hodnotu stanovenou v předloženém nařízení vlády.

Smyslem ochrany je zachovat dlužníkovi při oddlužení určité materiální zázemí a nevytrhnout ho z jeho místních sociálních vazeb. Chráněným obydlím nemusí být jen nemovitost, tedy byt či dům, ale například i hausbót nebo karavan, jestliže dlužníkovi slouží k bydlení. Dlužník každopádně musí dané obydlí vlastnit už před zahájením insolvenčního řízení.

Výpočet hodnoty chráněného obydlí podle ministerstva zohledňuje regionální odlišnosti, velikost dlužníkovy domácnosti i vliv času na cenu obydlí. Úřad uvádí, že ochrana se bude vztahovat pouze na dlužníky s nanejvýš průměrnými majetkovými poměry, co se obydlí týče. Nikoliv tedy na dlužníky s rozsáhlejším majetkem, u nichž zpeněžením hodnotného obydlí zpravidla dojde k významnému nebo i úplnému uspokojení pohledávek věřitelů.

Ochrana obydlí se nevztahuje na případy tzv. zajištěných věřitelů, tedy třeba bank, u kterých má dlužník hypotéku. Zajištěný věřitel může dát pokyn ke zpeněžení i takového obydlí, jež by jinak vzhledem ke své hodnotě chráněno bylo – například nemovitosti, kterou dal dlužník bance do zástavy.

Zdroj: ČTK

Sdílet