Vítkovice: Heavy Machinery v reorganizaci, strojírny podaly návrh na insolvenci, o reorganizaci Revmontu rozhodne soud

Vítkovice Heavy Machinery podaly soudu návrh na insolvenci a zároveň požádaly o schválení takzvané předbalené reorganizace a odeslaly soudu reorganizační plán. Reorganizace Krajským soudem v Ostravě byla povolena. V polovině března podaly na sebe Vítkovické strojírny návrh na insolvenci. O schválení, nebo neschválení reorganizačního plánu firmy Vítkovice Revmont rozhodne až soud.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY PODALY SOUDU NÁVRH NA INSOLVENCI S ŽÁDOSTÍ O PŘEDBĚŽNOU REORGANIZACI

V první polovině března Vítkovice Heavy Machinery (VHM) ze strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka podaly soudu návrh na insolvenci a zároveň požádaly o schválení takzvané předbalené reorganizace a odeslaly soudu reorganizační plán, který schválila většina zajištěných i nezajištěných věřitelů firmy. Hlavním bodem reorganizace VHM je vstup investora, který by reorganizaci financoval a také zajistil peníze na výrobu.

Do firmy VHM vstoupí společnost SPV VTK Jaroslava Strnada, který je zakladatelem holdingu Czechoslovak Group. Strnad je jediným akcionářem SPV VTK a dle mluvčího firmy Andreje Čírtka ve VHM získá většinový podíl 51 procent akcií a přivede do společnosti nové manažery k posílení současného vedení. “Klíčový pro celý reorganizační proces byl souhlas a důvěra většiny věřitelů. Předložený reorganizační plán předpokládá, že v rámci reorganizace část věřitelů kapitalizuje své pohledávky, pohledávky ostatních věřitelů pak budou restrukturalizovány a ve zbývající části uspokojeny,” sdělil Čírtek.

“VHM je ve velmi složité situaci. Pokud se projekt reorganizace, na kterém pracujeme, bude realizovat, bude VHM hledat obchodní synergie i se společnostmi skupiny Czechoslovak Group, ale nebude se jednat o žádné kapitálové propojení. Společnost VHM by stála mimo skupinu CSG,” uvedl Strnad.

Společnost VHM jednala s různými finančními partnery a dohodla se s nejvážnějším kandidátem. Předseda představenstva VHM Martin Žák uvedl, že po zvážení několika variant řešení situace se rozhodli pro účinný krok, kterým bude spojení angažmá partnera a předpřipravené reorganizace. Tím by mělo skončit pro okolí VHM i zaměstnance období nejistoty a začít oživení VHM.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková uvedla, že firmě se podařilo nejen získat souhlas potřebného nadpolovičního podílu věřitelů pro navrhovaný postup, ale také udržet tok nebankovního financování. “To má spolu s finančním partnerem zajistit především pokračování výroby. Dohoda s odbory o možnosti fázovat výrobu zatím platí. I pro zaměstnance, kteří momentálně nejsou na pracovišti a pobírají 80 procent mzdy, je dnešní krok VHM dobrou zprávou pro návrat do práce,” uvedla mluvčí.

Podle insolvenčního návrhu činí dluhy VHM 2,996 miliardy Kč. Kvůli nedostatku likvidních prostředků není firma schopna plnit své závazky. Firma v návrhu uvedla, že do neuspokojivé ekonomické situace se dostala z důvodu dlouhodobé krize na trhu v oboru strojírenství, kterou pociťuje většina tuzemských i zahraničních společností. K 5. únoru měla 346 věřitelů, z čehož sedm věřitelů je zajištěných majetkem dlužníka. Mezi tyto věřitele nejsou zahrnuti věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou.

Dne 16. března byla Krajským soudem v Ostravě rozhodnutím samosoudce povolena reorganizace VHM. Soud jmenoval insolvenčního správce, kterým se stala společnost Konreo, i věřitelský výbor.

“Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku,” uvedl soudce David Stošek v rozhodnutí. Zároveň na 14. června svolal přezkumné jednání a o den později se sejdou věřitelé.

VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY ZŘEJMĚ ČEKÁ INSOLVENCE, ZAMĚSTNANCE VÝPOVĚDI

V polovině března podaly na sebe Vítovické strojírny návrh na insolvenci. Většina z jejich 650 zaměstnanců obdrží výpovědi. Zaměstnanci dosud nedostali výplaty ani za leden letošního roku.

“Rozhodli jsme se podat návrh na insolvenci, přestože jsme se snažili této situaci zabránit, ale v důsledku posledního vývoje nám nic jiného nezbývá. Úpadku se těžko dá zabránit. Určitě bude následovat propouštění v nemalém rozsahu,” řekl jednatel Vítkovických strojíren Michal Pivoda. Rozsah propouštění bude ještě upřesněn, ve hře je více variant. “Snažíme se umožnit pokračování výroby, byť třeba v menším rozsahu,” uvedl Pivoda.

Pro vyhlášení insolvence se firma rozhodla po krachu dvoutýdenního jednání s možným investorem. Tím měl být jako u Vítkovic Heavy Machinery zakladatel holdingu Czechoslovak Group Jaroslav Strnad.

V podniku se dál vyrábí, i když zaměstnanci už za leden nedostali výplatu. Jenom asi tři čtvrtiny z nich obdrželo zálohu 2500 korun. “Zaměstnavatel nemá prostředky na mzdy za leden, za únor, nemá žádné, jenom na nezbytný provoz. Za březen vznikne další pohledávka ze strany zaměstnanců vůči zaměstnavateli,” řekl předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Ocelové konstrukce Lubomír Mišun. Zaměstnanci podle něj nejspíš využijí paragraf 56 Zákoníku práce o okamžitém zrušení pracovního poměru při nevyplacení mzdy.

Pivoda řekl, že insolvenční návrh firma podá právě i s ohledem na zaměstnance. “Samozřejmě bychom chtěli, aby dostali co nejdříve vyplacenu mzdu alespoň od úřadu práce,” řekl. Mzdy měsíčně činí zhruba 25 milionů korun a to včetně odvodů státu.

SOUD ROZHODNE O REORGANIZAČNÍM PLÁNU FIRMY VÍTKOVICE REVMONT

O reorganizačním plánu společnosti Vítkovice Revmont ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group (VMG) ostravského podnikatele Jana Světlíka dne 15. března 2018 na chůzi u soudu v Ostravě hlasovali věřitelé a všichni přítomní byli pro. Protože však hlasování nebyli přítomni věřitelé ze všech skupin, plán nemohl být schválen. O schválení, nebo neschválení reorganizačního plánu rozhodne tedy až soud.

Reorganizační plán předpokládá, že provoz firmy bude pokračovat a objem jejích zakázek se bude zvyšovat, pohledávky hodlá hradit mimo jiné z očekávaného zisku. Pohledávky věřitelů by měly být uspokojeny i z prodeje nemovitých věcí, mezi věřitele by se měla rozdělit část peněžních prostředků firmy a také pohledávky, které vymůže od svých dlužníků. Pokud by provoz nebyl tak ziskový, jak firma očekává, měl by financování zajistit úvěr.

Největšími uznanými věřiteli jsou další firmy z vítkovické skupiny. Největšími neuznanými věřiteli jsou pak Komerční banka a Raiffeisenbank. Jediným akcionářem Revmontu je v současné době společnost Vítkovice Holding, která zastřešuje firmy ve skupině VMG. Její akcie v případě schválení reorganizačního plánu zaniknou a novými akcionáři se mají stát další firmy ze skupiny.

Zdroj: ČTK

Sdílet