Vítkovice Heavy Machinery mají nového ředitele a další společnosti ze skupiny v reorganizaci

Věřitelé Vítkovic Heavy Machinery žádají 3,23 miliardy korun. Novým generálním ředitelem ostravské společnosti Vítkovice Heavy Machinery je Daniel Kurucz.

Schůze věřitelů jednomyslně přijala návrh na reorganizaci podniku Vítkovické strojírny. Insolvenční soud schválil reorganizační plán společnosti Vítkovice Revmont. Byla ukončena reorganizace ostravské společnosti Vítkovice Gearworks. Do společnosti Vítkovice Mechanika vstoupil jako strategický investor společnost Supermetal. Společnost Vítkovice, a. s., sníží svůj základní kapitál z 3,98 miliardy korun na 132,8 milionu korun.

VĚŘITELÉ VÍTKOVIC HEAVY MACHINERY ŽÁDAJÍ 3,23 MILIARDY KORUN

Na začátku června věřitelé společosti Vítkovice Heavy Machinery ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group přihlásili u soudu nepodmíněné pohledávky za více než 3,23 miliardy korun. 201 přihlášek pohledávek bylo podáno celkem 194 věřiteli.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY MAJÍ NOVÉHO ŘEDITELE

Od začátku června je novým generálním ředitelem ostravské společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM) Daniel Kurucz. Dosavadní generální ředitel Martin Žák se vrátil do své původní funkce ředitele společnosti Vítkovice Doprava.

Dle mluvčí VHM Evy Kijonkové byl Kurucz vybrán investorem jako krizový manažer, který má obnovit důvěru zákazníků, finančních partnerů, dodavatelů a zaměstnanců ve značku VHM. Kurucz v minulosti řídil divizi švédské globální společnosti Sandvik, která působí ve stejném oboru jako VHM. Byl také v čele Českých drah nebo v čele divize speciální chemie holdingu Agrofert.

“Mým úkolem je spolu s týmem spolupracovníků, který sestavím, zopakovat to, co se stejnému investorovi podařilo před pěti lety v kopřivnické Tatře. Zachránit slavnou českou průmyslovou značku, ekonomicky ji stabilizovat a vytvořit předpoklady pro její další rozvoj,” uvedl Kurucz.

VĚŘITELÉ SCHVÁLILI PRO FIRMU VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY REORGANIZACI

  1. června se v Praze konalo přezkumné jednání v insolvenčním řízení se společností Vítkovické strojírny. Po jeho skončení následovala schůze věřitelů, která měla rozhodnout o způsobu řešení úpadku firmy – reorganizaci či konkurzu. Přihlášeno bylo 219 pohledávek v hodnotě zhruba 460 milionů korun.

Schůze věřitelů jednomyslně přijala návrh na reorganizaci podniku. Reorganizaci, o kterou společnost požádala začátkem června, věřitelům doporučil insolvenční správce Lukáš Vlašaný. Jako podmínku uvedl zajištění dostatečného počtu zaměstnanců a zakázkové náplně.

“Reorganizace jako nelikvidační forma může být pro věřitele výhodnější. Kromě hodnoty movitostí a nemovitostí má nemalou majetkovou hodnotu také unikátní výroba. Navíc reorganizace může v konkurz přejít kdykoliv. Opačný postup není možný,” řekl Vlašaný před hlasováním.

Před začátkem schůze věřitelů Vítkovické strojírny uvedly, že v případě schválení reorganizace budou mít začátkem července 59 zaměstnanců. Podmínkou pro uskutečnění reorganizace je navýšit tento počet na 250. Podle informací v insolvenčním rejstříku už firma jedná s částí zaměstnanců, které na jaře propustila.

Během schůze byl věřiteli ustanoven také tříčlený věřielský výbor, ve kterém jsou zástupci společností Harvestino, Vítkovice a.s. a ČEZ Energetické služby. Dále také rozhodli o změně insolvenčního správce. Lukáš Vlašaný bude nahrazen Lenkou Winkelhoferovou.

REORGANIZAČNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE REVMONT BYL SCHVÁLEN SOUDEM

V polovině července schválil insolvenční soud v Ostravě reorganizační plán společnosti Vítkovice Revmont, která je v úpadku od března 2017. O plánu rozhodoval soud z toho důvodu, že věřitelská schůze jej kvůli nepřítomnosti některých věřitelů v březnu neschválila.

Samosoudce David Stošek uvedl, že podmínky pro schválení plánu byly splněny. Při březnové schůzi věřitelů pro něj hlasovali všichni přítomní věřitelé. “Proti Reorganizačnímu plánu nebyly v průběhu řízení podány jakékoli námitky,” uvedl soudce.

Reorganizační plán předpokládá, že provoz firmy bude pokračovat a objem jejích zakázek se bude zvyšovat. Pohledávky hodlá společnost platit mimo jiné z očekávaného zisku nebo z prodeje nemovitých věcí. Mezi věřitele by se měla rozdělit část peněžních prostředků firmy a také pohledávky, které vymůže od svých dlužníků. Kdyby provoz nebyl tak ziskový, jak firma očekává, měl by financování zajistit úvěr. Pokud by šel podnik do konkurzu, hodnota jeho majetkové podstaty by podle znaleckého posudku činila necelých 23,5 milionu korun.

VE VÍTKOVICÍCH BYLY VYROBENY ČÁSTI MAGNETU PRO JADERNÝ ÚSTAV V RUSKU

Strojírenská společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM) vyrobila obří části magnetu urychlovače částic pro Spojený ústav jaderných výzkumů v ruské Dubně. Hodnota všech prací a dodávek jde do desítek milionů korun, samotné zařízení stálo zhruba 35 milionů korun. Dle zástupců VHM jde nejspíš o největší takové zařízení, které společnost dosud vyrobila.

Daniel Kurucz, Generální ředitel VHM, uvedl, že zakázka neměla nějak výrazně velkou hodnotu, ale jde o prestižní kontrakt a vstup na vysoce kvalitní trh. Vítkovice na zakázce pracovaly zhruba dva a půl roku. Zpracování mělo trvat kratší dobu, ale firma musela práci kvůli finančním potížím přerušit.

“Naštěstí termíny byly takové, že zastavení výroby přímo nevadilo. Také je pravda, že tak unikátní kus, tak velký, ne úplně každý umí vyrobit. Takže ve finále se spokojil zákazník s tím, že to doděláme teď, a stihlo se to v termínu, který ještě zákazníkovi vyhovoval,” řekl Kurucz.

REORGANIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE GEARWORKS SKONČILA

V závěru července byla ukončena reorganizace ostravské společnosti Vítkovice Gearworks. Vyplívá to z usnesení ostravského krajského soudu, které bylo zveřejněno v Insolvenčním rejstříku. Společnost má již nové majitele, společnosti Optifin Invest a Farvis. V souladu s reorganizačním plánem společnosti dodaly Vítkovicím 80 milionů korun a staly se novými akcionáři Gearworks. Díky těmto penězům byli vyplaceni věřitelé.

Dle mlůvčí Vítkovic Evy Kijonkové díky novým akcionářům si Vítkovice Gearworks udržely trh speciálních převodovek. “Společnost má nyní zakázky převážně v oblasti dodávek pro hutní a strojírenské firmy ve středoevropském regionu. Obnovila obchodní vztahy s klienty z Evropské unie, kteří čekali na ukončení insolvence,” uvedla mluvčí.

“Posledním krokem v rámci vypořádání se s minulostí budou postihy za zneužití našeho know-how konkurenčními společnostmi, které chtěly využít insolvenčního řízení k nekalým praktikám. S tím se chceme rychle právní cestou vyrovnat,” uvedl ředitel Vítkovic Gearworks Vladimír Bindzár.

NOVÝ STRATEGICKÝ INVESTOR SUPERMETAL VSTOUPIL DO VÍTKOVIC MECHANIKA A SOUD POVOLIL JEJICH REORGANIZACI

Do společnosti Vítkovice Mechanika vstoupil jako strategický investor společnost Supermetal, který má vyřešit ekonomické problémy firmy. Jde o součást reorganizace, jejíž návrh koncem července Vítkovice podaly Krajskému soudu v Ostravě spolu s insolvenčním návrhem. Reorganizace byla schválena většinou věřitelů. 10. srpna 2018 reorganizaci povolil i Krajský soud v Ostravě.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková uvedla, že společnost Vítkovice Mechanika má závazky zhruba 416 milionů korun, proto chce projít reorganizací se vstupem investora. “Ten zajistí profinancování výroby a umožní větší uspokojení pohledávek věřitelů, než jakého by dosáhli ukončením chodu podniku,” uvedla.

Mechanika tak bude další ze společností ze strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka, kterou skupina prodá. Supermetal patří společnosti E-Invest Martina Ulčáka, který již od Světlíka koupil Hutní montáže a vstoupil také do společnosti Vítkovice Gearworks.

“Nejpodstatnější je, že reorganizaci podpořila nadpoloviční většina zajištěných a nezajištěných věřitelů a že se pro Mechaniku našel investor. Výnos z konkurzu by totiž byl nulový,” uvedla předsedkyně představenstva mateřské společnosti Vítkovice Michaela Žvaková. Podle ní by společnost po reorganizaci měla fungovat bez bankovních úvěrů vázaných na Vítkovice.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY VYRÁBÍ DÍLY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

V srpnu získala společnost Vítkovice Heavy Machinery nový kontrakt na díly větrných elektráren, takzvané hřebíky. Smlouva byla uzavřena se španělskou firmou Siemens Gamesa. Zakázka má hodnotu přes 100 milionů korun.

“Jde o nejvýznamnějším nový projekt v segmentu větrné energetiky,” uvedl ředitel VHM Daniel Kurucz. Výroba dílů již začala a potrvá až do roku 2019.

VÍTKOVICE SNÍŽÍ ZÁKLADNÍ KAPITÁL Z 3,98 MILIARDY NA 132,8 MILIONU

Společnost Vítkovice, a. s., sníží svůj základní kapitál z 3,98 miliardy korun na 132,8 milionu korun. Učiní tak snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze současných 300 korun na deset korun za jednu akcii. Peníze firma použije spolu s částí nerozděleného zisku z minulých let k úhradě ztráty, která za loňský rok činí 4,55 miliardy korun. Schválila to dnes v Ostravě valná hromada společnosti, někteří minoritní akcionáři byli proti.

Sdílet