Víte, zda obchodujete s nespolehlivým plátcem DPH?

Finanční správa se v roce 2016 rozhodla detailněji kontrolovat placení DPH a zavedla Kontrolu hlášení DPH, která má snížit už tak vysoký počet nespolehlivých plátců.

Kdo je ale vlastně nespolehlivý plátce? Nespolehlivý plátce neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Je to podnikatelský subjekt, který nepoctivě zneužívá systém a ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru DPH. Kritériem pro ustanovení nespolehlivého plátce pak je nejčastěji, že plátce ani přes výzvu nepodá přiznání k DPH alespoň dvakrát za posledních 12 měsíců. Dalším kritériem je nepravdivý údaj o skutečném sídle. Pokud vás tedy Finanční správa nenajde na adrese, kterou uvádíte, je to důvod, aby vás ustanovili nespolehlivým plátcem. Seznam nespolehlivých plátců je k dispozici v registru plátců DPH zde.

Našli jste v registru plátců DPH jako nespolehlivého plátce společnost, se kterou obchodujete? V tom případě se automaticky stáváte ručitelem za potenciálně neodvedenou daň z přidané hodnoty. To znamená, že pokud takové společnosti zaplatíte včetně DPH a ona daň neodvede, může ji finanční úřad vymáhat po vás.

Mimoto už od začátku roku 2016 probíhá kontrolní hlášení DPH. Vznikla tak povinnost plátců daně podávat kontrolní hlášení, což je speciální daňové tvrzení, které plátce musí podávat spolu s přiznáním k DPH za první čtvrtletí. Finanční úřad tak bude mít přehled o tom, zda plátce daň odvedl.

Díky tomu bude finanční správa okamžitě vědět, že ručíte za neodvedenou DPH a může ji po vás vymáhat. V praxi to znamená, že DPH zaplatíte dvakrát. Jednou nespolehlivému plátci a podruhé Finanční správě. Proto je dobré ve chvíli, kdy platíte za zboží nespolehlivému plátci, uhradit cenu bez DPH a sami daň odvést na finanční úřad, tím se vyhnete riziku vymáhání neuhrazeného DPH. Další možností je využít služby Monitoring rejstříku společnosti Insolvence 2008, a.s, který pravidelně kontroluje databázi Ministerstva financí. Tato služba za vás automaticky kontroluje vaše obchodní partnery a rychle vás informuje o případných problémech.

Zdroj: Redakce IZ

Sdílet