Virtuální asistentka – robot, nebo člověk?

Odpoví Petra Chlubná, šéfová služby Virtuální asistentka .

Co je vlastně služba Virtuální asistentka?

Virtuální asistentka je tým administrativních pracovnic se základní znalostí insolvenčního práva, důkladnou znalostí aktuálních legislativních předpisů včetně požadavků jednotlivých soudů a také specializovaného softwaru, ve kterém řízení zpracovávají. 

Jak jste se vy sama k takové práci dostala?

Před 6 lety jsem přijala nabídku na pozici Virtuální asistentky pro insolvenční správce. Zaujala mě pestrost práce a možnost se někam posunout. Insolvenční problematiku jsem znala jen okrajově a nevěděla, co vše si pod ní představit. Začátky byly trošku náročnější, ale postupem času jsem se v oblasti insolvencí adaptovala. Přes školení nových asistentek a pozici team leadera jsem se vypracovala na vedoucí týmu Virtuálních asistentek.

Jak vidíte vaši práci dnes a jaký v ní vidíte přínos?

Moje práce zahrnuje nejen běžnou agendu Virtuální asistentky, ale i komunikaci se zákazníky, organizaci a vzdělávání sebe i celého týmu. Právě vzdělávání je pro nás velmi důležité, protože musíme mít stále přehled o aktuálním dění a zvládnout získané vědomosti přenést do praxe. Software, ve kterém řízení zpracováváme, je velkým pomocníkem nejen pro nás, ale i pro samotné insolvenční správce, takže během naší práce sbíráme podněty a postřehy k jeho vylepšení. Ty pak předáváme dál, vývojovému oddělení. Tedy nejen inovace softwaru, ale hlavně stále měnící se legislativa je pro nás nekončící proces vzdělávání a posouvání vlastních hranic.

Jak moc musí váš tým rozumět insolvenční problematice?

Nepotřebujeme znát celý insolvenční zákon a být na úrovni insolvenčních správců. Potřebujeme ale znát obecnou i odbornější rovinu celé problematiky včetně souvislostí a neustále si doplňovat aktuální informace. Ty pak následně promítnout do běžné agendy. Troufnu si říct, že podmínkou je, aby nás práce bavila, protože to není pro každého.

Jaké nejčastější věci řešíte se správci a jejich asistentkami?

Nejčastěji jednáme s asistentkami a to právě o podkladech k běžné agendě, kterou naše virtuální asistentky dále zpracovávají. Pak také řešíme individuální dotazy ohledně řízení a agendu zpracováváme podle potřeb jednotlivých správců v souladu s legislativou (vyhláškou). Často také fungujeme jako takzvaní „rádci“.

Čeho si na vaší práci nejvíce cení?

Právě odbornou způsobilost virtuálních asistentek a jejich zkušenosti s rozdílnými požadavky jednotlivých soudů. Hlavně ale to, že nemusí každý den řešit jen běžnou agendu a čistě administrativní úkony jako například zadávání přihlášek. Díky nám ušetří značné množství času. Navíc nemusí v rámci kanceláře řešit zastupitelnost kolegů.  My jim garantujeme, že vždy dbáme na dodržování zákonných postupů při zpracování běžné agendy pro insolvenčního správce.

Jaká jsou největší úskalí takové spolupráce?

Vzhledem k tomu, že virtuální asistentky jsou odkázány pouze na veřejně dostupné informace, je vždy důležité si na počátku stanovit hranice námi vykonávané činnosti, což si vyžaduje čas jak náš tak i insolvenčního správce. Toto už ale máme z mého pohledu velice dobře vyřešené díky dotazníkům, které si vždy se správci důkladně projdeme a osobně vysvětlíme.

Jaký je trend ve využívání vašich služeb?

Zájem o naši službu ze strany správců neustále roste. Jsme nuceni navyšovat kapacity a to je pro mě z hlediska vzdělávání virtuálních asistentek nikdy nekončící proces. Legislativa se neustále mění a nové i stávající asistentky si musí doplňovat informace tak, aby mohly okamžitě na jakékoliv úpravy reagovat v praxi. Na změny se totiž připravuje spolu s námi také software, se kterým pracujeme, a to často probíhá ve velmi rychlém tempu. Práce samotná vyžaduje také velkou přesnost. Na druhou stranu je pro nás zájem správců jakousi odměnou, že svoji práci děláme správně.

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Hlavně je to různorodost práce a neustálý seberozvoj v oblasti insolvence. Mnohdy je to dřina, ale následná radost z toho využít získané vědomosti a zkušenosti je pro mě osobně odměnou. Insolvenční obor je velmi dynamický a zároveň velmi důležitý z hlediska společnosti. Jsem tedy ráda, že můžeme insolvenčním správcům s vymezenou částí administrativy pomoci.

Petra Chlubná (první vlevo) s částí svého týmu. 

http://virtualniasistentka.info/

Sdílet