Valášek: Kontrol ze strany věřitelů přibývá. Insolvenčním správcům pomůže nová služba

Věřitelé se začínají čím dál více zajímat o to, jak splácí dlužníci v insolvenci. Týká se to v první řadě řízení, kdy dlužník neplní 30% hranici uspokojení věřitelů a podněty ke kontrole přicházejí především ze strany velkých věřitelů. S tím je spojena větší administrativní zátěž, se kterou se musejí vypořádávat nejen soudy, ale zejména pak insolvenční správce.

Věřitelé se zajímají, zda má dlužník zaměstnání odpovídající jeho vzdělání, zkušenosti a třeba také místě bydliště. „Správcům tak nezbývá nic jiného, než aby doložili, jak se situace opravdu má. Pravidelně by tak měli skenovat trh práce a zjišťovat, zda by dlužník nemohl vydělávat více a více tak splácet věřitelům. Ocitli se tak v administrativní spirále, do které se dostali díky novele insolvenčního zákona z roku 2019 a ze které v tuto chvíli není úniku,“ popisuje výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 Tomáš Valášek, která vyvíjí a dodává IT řešení pro insolvenční správce a zabývá se i jejich odborným vzděláváním.

S větší administrativní zátěží jsou spojeny nejen náklady, ale stojí to i čas už tak přehlcených insolvenčních správců. V době, kdy je vidina na zlepšení prchavá, přichází společnost Insolvence 2008 s novou službou nazvanou Hlídač práce. „V rámci naší mise usnadňování agendy insolvenčního řízení přicházíme s nástrojem, který umí automatizovaně procházet webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí a na základě zadaných kritérií správci navrhnout odpovídající zaměstnání pro jejich dlužníky,“ představuje novinku Valášek.

Nová služba je nabízena coby chytrý nástroj v rámci informačního systému Insolvenční správce® Optimum. Podle Valáška se navíc dá očekávat, že snaha věřitelů o vyšší výtěžnost oddlužení bude postupem času růst. Rapidní to bude v případě, pokud bude schválena novela insolvenčního zákona počítající s tříletou variantou oddlužení.

O společnosti Insolvence 2008 a.s.

Společnost zajišťuje systémovou integraci (IT řešení), služby a odborné vzdělávání pro insolvenční správce. Její systém Insolvenční správce® používá téměř polovina insolvenčních správců. Insolvence 2008, a.s. se opírá o zkušenosti právníků, odborníků v oblasti insolvenčního řízení, a především samotných insolvenčních správců, kteří se přímo podílejí na vývoji softwaru Insolvenční správce®. Nejmodernější technologické zázemí a technickou podporu zajišťuje mateřská společnost GRIT − ryze česká softwarová společnost, která patří k předním hráčům v oblasti informačních systémů na českém a slovenském trhu.

Sdílet