V Česku v květnu přibylo bankrotů osobních, obchodních společností i podnikatelů

Nárůst je však stále nízký, hlavní vlnu lze očekávat až koncem roku.

Jaká byla bilance osobních bankrotů?

Vyhlášeno bylo 1458 osobních bankrotů, což je o 104 více než v dubnu. Zároveň bylo podáno 1215 návrhů na osobní bankrot, o 76 více než v předchozím měsíci. 

“Počet návrhů na osobní bankrot zůstal v květnu poměrně nízký a druhý měsíc v řadě byl nižší než počet vyhlášených osobních bankrotů. K tomu sice občas dochází, ale ne dva měsíce po sobě,” uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Ve druhé polovině roku lze podle ní očekávat jak růst počtu návrhů na osobní bankrot, tak i počtu osobních bankrotů.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Jihomoravském kraji (206), v Ústeckém kraji (191) a v Moravskoslezském kraji (176). Nejméně osobních bankrotů bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (45) a na Vysočině (52).

Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.

 Počet osobních bankrotůPočet návrhů
Leden 20191036972
Únor 20199461067
Březen 201912191168
Duben 201910211006
Květen 201912671351
Červen 20199262227
Červenec 201921022653
Srpen 201921482337
Září 201921492077
Říjen 201920912199
Listopad 201920642228
Prosinec 201915161776
Leden 202018091662
Únor 202018381983
Březen 202015151892
Duben 202013351146
Květen 202014581215

Kolik bylo bankrotů obchodních společností a podnikatelů?

V květnu bylo v Česku vyhlášeno 49 bankrotů obchodních společností, o pět více než v dubnu. Rovněž byl vyhlášeno 619 bankrotů podnikatelů, o 17 více než v předchozím měsíci. Dubnová čísla ale byla nejnižší od června 2019, tedy od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona.

Počet návrhů na bankrot obchodních společností klesl o 38 na 59. Byl nejnižší od začátku roku 2008, kdy začal platit současný insolvenční zákon. Počet návrhů na bankrot podnikatelů se meziměsíčně snížil o 20 na 494 byl tak nejnižší od května 2019.

“Nízký počet insolvenčních návrhů může souviset mimo jiné s připravovanou novelou insolvenčního zákona. Ta obsahuje mimo jiné odklad povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, možnost přerušit průběh oddlužení na nezbytně nutnou dobu a upravuje možnosti požádat o dočasné mimořádné moratorium, během něhož nelze vydat rozhodnutí o úpadku,” uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V květnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno ve zpracovatelském průmyslu (13), v profesních, vědeckých a technických činnostech a v obchodu (shodně osm bankrotů).

Co se týče krajů, bylo nejvíce bankrotů firem vyhlášeno v Praze (19) a v Jihomoravském kraji (10). Žádný bankrot nebyl vyhlášen v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Plzeňském kraji.

V květnu bylo nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno ve stavebnictví (142), v obchodu (132), v ubytování a stravování a také ve zpracovatelském průmyslu (shodně 73).

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo vyhlášeno v Jihomoravském kraji a v Ústeckém kraji (shodně 80). Nejméně bankrotů bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (18) a v Královéhradeckém kraji (21).

 

 Právnické osobyFyzické osoby – podnikateléCelkem
Leden 201962459521
Únor 201947340387
Březen 201973441513
Duben 201953392445
Květen 201988551639
Červen 201932420452
Červenec 201954915969
Srpen 201953923976
Září 201943904947
Říjen 201958936992
Listopad 201966890956
Prosinec 201947707754
Leden 202958733791
Únor 202052755807
Březen 202062655717
Duben 202044602646
Květen 202049619668

Zdroj: ČTK, CRIF

Sdílet