V Česku v květnu přibylo bankrotů osobních, obchodních společností i podnikatelů

Nárůst je však stále nízký, hlavní vlnu lze očekávat až koncem roku.

Jaká byla bilance osobních bankrotů?

Vyhlášeno bylo 1458 osobních bankrotů, což je o 104 více než v dubnu. Zároveň bylo podáno 1215 návrhů na osobní bankrot, o 76 více než v předchozím měsíci. 

“Počet návrhů na osobní bankrot zůstal v květnu poměrně nízký a druhý měsíc v řadě byl nižší než počet vyhlášených osobních bankrotů. K tomu sice občas dochází, ale ne dva měsíce po sobě,” uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Ve druhé polovině roku lze podle ní očekávat jak růst počtu návrhů na osobní bankrot, tak i počtu osobních bankrotů.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Jihomoravském kraji (206), v Ústeckém kraji (191) a v Moravskoslezském kraji (176). Nejméně osobních bankrotů bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (45) a na Vysočině (52).

Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.

  Počet osobních bankrotů Počet návrhů
Leden 2019 1036 972
Únor 2019 946 1067
Březen 2019 1219 1168
Duben 2019 1021 1006
Květen 2019 1267 1351
Červen 2019 926 2227
Červenec 2019 2102 2653
Srpen 2019 2148 2337
Září 2019 2149 2077
Říjen 2019 2091 2199
Listopad 2019 2064 2228
Prosinec 2019 1516 1776
Leden 2020 1809 1662
Únor 2020 1838 1983
Březen 2020 1515 1892
Duben 2020 1335 1146
Květen 2020 1458 1215

Kolik bylo bankrotů obchodních společností a podnikatelů?

V květnu bylo v Česku vyhlášeno 49 bankrotů obchodních společností, o pět více než v dubnu. Rovněž byl vyhlášeno 619 bankrotů podnikatelů, o 17 více než v předchozím měsíci. Dubnová čísla ale byla nejnižší od června 2019, tedy od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona.

Počet návrhů na bankrot obchodních společností klesl o 38 na 59. Byl nejnižší od začátku roku 2008, kdy začal platit současný insolvenční zákon. Počet návrhů na bankrot podnikatelů se meziměsíčně snížil o 20 na 494 byl tak nejnižší od května 2019.

“Nízký počet insolvenčních návrhů může souviset mimo jiné s připravovanou novelou insolvenčního zákona. Ta obsahuje mimo jiné odklad povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, možnost přerušit průběh oddlužení na nezbytně nutnou dobu a upravuje možnosti požádat o dočasné mimořádné moratorium, během něhož nelze vydat rozhodnutí o úpadku,” uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V květnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno ve zpracovatelském průmyslu (13), v profesních, vědeckých a technických činnostech a v obchodu (shodně osm bankrotů).

Co se týče krajů, bylo nejvíce bankrotů firem vyhlášeno v Praze (19) a v Jihomoravském kraji (10). Žádný bankrot nebyl vyhlášen v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Plzeňském kraji.

V květnu bylo nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno ve stavebnictví (142), v obchodu (132), v ubytování a stravování a také ve zpracovatelském průmyslu (shodně 73).

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo vyhlášeno v Jihomoravském kraji a v Ústeckém kraji (shodně 80). Nejméně bankrotů bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (18) a v Královéhradeckém kraji (21).

 

  Právnické osoby Fyzické osoby – podnikatelé Celkem
Leden 2019 62 459 521
Únor 2019 47 340 387
Březen 2019 73 441 513
Duben 2019 53 392 445
Květen 2019 88 551 639
Červen 2019 32 420 452
Červenec 2019 54 915 969
Srpen 2019 53 923 976
Září 2019 43 904 947
Říjen 2019 58 936 992
Listopad 2019 66 890 956
Prosinec 2019 47 707 754
Leden 2029 58 733 791
Únor 2020 52 755 807
Březen 2020 62 655 717
Duben 2020 44 602 646
Květen 2020 49 619 668

Zdroj: ČTK, CRIF

Sdílet