Středočeský právnický den byl ve znamení insolvencí

Stálá konference českého práva uspořádala koncem dubna sympozium na téma „Insolvence před covidem – v pandemii – po covidu“.

Sedm desítek účastníků už tradiční akce, která tvoří obsahovou náplň Středočeského právnického dne, se sešlo v CEVRO Institutu v Praze k debatě, která se konala pod záštitou předsedy Krajského soudu v Praze Ljubomíra Drápala. Konferenci moderoval zakladatel Stálé konference českého práva Karel Havlíček.

Ljubomír Drápal v úvodu sympozia uvedl: „Dnes jsem v médiích poslouchal stále o inflaci. V poslední době na ni měl vliv hlavně covid a válka. Myslím, že válka na Ukrajině bude mít na inflaci ještě větší vliv než covid.“

Poté vystoupil Rostislav Krhut, který mluvil o tom, že pravidla pro oddlužení podnikatelů by měla být stejná jako u každého dlužníka. Také zmínil problematiku úvěruschopnosti oddluženého dlužníka a varovně upozornil: „Úvěr je trochu jako konzumace drog.“

Další příspěvky přednesli soudci Krajského soudu v Praze. Jitka Drobná hovořila o oddlužení po novelách insolvenčního zákona: „Soud musí odpovědně zkoumat dlužníkovu poctivost.“ Nedostatky podání insolvenčních správců a problémy jejich odměňování zkoumala Naděžda Křivánková: „Asi největším problémem při určování odměny insolvenčního správce v současné době je výše odměny za přihlášky. V tomto směru je česká rozhodovací praxe poněkud nejednotná v tom, zda náleží insolvenčnímu správci odměna podle počtu přezkoumaných přihlášek, nebo podle počtu přihlášených věřitelů. Tato rozdílnost názorů panovala dokonce i u Vrchního soudu v Praze.“  

Miroslav Kalný se věnoval nedostatkům v podání účastníků v incidenčních sporech. Zuzana Hemelíková hovořila o odpovědnosti za škodu v souvislosti s insolvenčním řízením. Její kolega Michal Tomáš zkoumal průnik trestního a insolvenčního práva. Místopředseda Krajského soudu v Praze Jiří Grygar se soustředil na aktuální vývoj a působení takzvaného postcovidového syndromu v insolvencích.

Sympozium uzavřel Ljubomír Drápal, který ocenil, že po delší době měli účastníci možnost sdělovat si své názory „bez roušek a beze zbraní.“

Autor, foto: Karel Žítek 

Sdílet