Sněmovní vyšetřovací komise má prodlouženou lhůtu a předprogramovaný úpadek OKD

Lhůta pro práci komise k privatizaci OKD byla prodloužena o půl roku. Sněmovní vyšetřovací komise pokračuje s výslechy svědků k privatizaci společnosti.

Společnost Krupa Global Investments vyzvala k vyhlášení výběrového řízení na prodej pohledávek. Černé uhlí by se v dolech na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030. Likvidátor společnosti New World Resources (NWR) odmítl uznat pohledávku OKD. Krajský soud v Ostravě zahájil projednávání komplikovaného incidenčního sporu týkajícího se pravosti pohledávek banky Citibank vůči firmě OKD.

LHŮTA PRO PRÁCI KOMISE K PRIVATIZACI OKD BYLA PRODLOUŽENA

Po zvážení Sněmovní vyšetřovací komise dne 11. září 2018 požádala Sněmovnu o prodloužení svého mandátu. Sněmovna žádosti vyhověla a prodloužila lhůtu o půl roku. Komise by závěry celého vyšetřování měla předložit plénu podle usnesení dolní komory až na jaře roku 2019 místo letošního podzimu. Nejzazší termín pro předložení závěrečné zprávy byl Sněmovnou stanoven nově na 12. dubna 2019.

Podle předsedy komise Lukáše Černohorského (Piráti) o prodloužení lhůty požádali kvůli potřebě vyslechnout některé svědky a zpracování části písemných materiálů. Komise má podle něj za sebou asi 70 procent své práce a vyslechla již asi tři desítky svědků, potřebuje ale vyslechnout ještě dalších přibližně 15 svědků. Ukončení práce komise podle něj bude záviset na tom, jak rychle se svědky podaří vyslechnout. Černohorský před poslanci bez bližšího upřesnění řekl, že komise už nyní dospěla k některým “závažným zjištěním”, které dosud nebyly známy.

VÝSLECHY SVĚDKŮ K PRIVATIZACI OKD POKRAČUJÍ

Dne 11. října sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci černouhelné společnosti OKD zahájila jednání slyšením europoslance Pavla Teličky. Ten v minulosti figuroval v orgánech některých firem finančníka Zdeňka Bakaly, většinového vlastníka těžební společnosti. Dále byli pozvání další tři svědci.

Telička žádal, aby slyšení před komisí bylo veřejné. Předseda komise Lukáš Černohorský byl proti. “Je potřeba nezveřejňovat, na co se konkrétních svědků ptáme. Je to důležité do budoucna proto, aby ti svědci, kteří následně dorazí, neopakovali to, co třeba slyšeli v televizi,” uvedl.

Po asi dvouhodinovém slyšení před komisí Telička zdůraznil, že neměl a ani nemohl mít žádnou roli při privatizaci OKD. Okomentoval i své působení ve správní radě firmy NWR, která OKD vlastnila. Podrobnější nebyl, protože komise jedná za zavřenými dveřmi.

Firma NWR dle Teličky podléhala pečlivé kontrole renomovaných auditorů, kteří jsou povinni hlásit každou nesrovnalost i dozorovým a regulatorním orgánům státu, v nichž působila. “Nikdy nevzniklo ani sebemenší podezření,” řekl Telička. Privatizaci OKD hodnotit nechtěl. Podotkl, že sice názor mít může, ale “je to celé irelevantní”.

Černohorský uvedl, že členové komise se Teličky dotazovali také na jeho působení při misi při Evropské unii, když se zjišťovalo stanovisko k privatizaci uhelných společností, aby nedošlo k nedovolené veřejné podpoře. “Dozvěděli jsme se informace, jak probíhalo jednání o stížnosti k Evropské unii,” uvedl Černohorský, podle kterého byly informace od europoslance zajímavé.

Na začátku listopadu sněmovní vyšetřovací komise vyslechla dalšího ze svědků Stanislava Prose, který dle předsedy komise Lukáše Černohorského skupoval akcie OKD předtím, než stát ztratil ve firmě majoritu.

Prosova společnost Prosper Trading skupovala akcie firmy OKD buď přímo, nebo skrze prostředníky. “Vlastně díky tomu postupně získala majoritu ve společnosti OKD, čímž stát ztratil kontrolní vliv na tuto společnost,” vysvětlil Černohorský. “Výpověď byla z pohledu komise docela zajímavá,” doplnil Černohorský.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POHLEDÁVEK OKD

Nově vzniklá společnost Krupa Global Investments (KGI) podnikazele Pavola Krúpy vyzvala insolvenčního správce Lee Loudu a společnost Správa pohledávek OKD (dříve OKD) k vyhlášení výběrového řízení na prodej pohledávek, které má OKD vůči finančníkovi Zdeňku Bakalovi. Jedná se o několik pohledávek v celkové výši desítek miliard korun. Insolvenční správce Louda uvedl, že se podnětem bude zabývat a projedná jej s věřitelským výborem.

Podle mluvčí KGI Barbory Hanákové je navrhovaný postup nezbytný za účelem uspokojení věřitelů společnosti Správa pohledávek OKD. Tímto postupem by mělo také dojít ke zvýšení bonity zažalovaných pohledávek. “KGI zároveň projevila svůj zájem zúčastnit se tohoto výběrového řízení,” dodala mluvčí.

Hanáková dále uvedla, že KGI dále vyzvala Lee Loudu i Správu pohledávek OKD k tomu, aby učinili veškeré kroky k zabezpečení majetku Bakaly, aby nedošlo k vyvedení jeho majetku mimo Českou republiku

TĚŽBA NA KARVINSKU BY MĚLA POKRAČOVAT DO ROKU 2030

Po jednání s vedením těžební společnosti OKD dne 27. září 2018 uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO), že černé uhlí by se v dolech na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030. O dalších konkrétních krocích se rozhodne do konce letošního roku. Babiš uvedl, že OKD funguje, firma vydělává, má peníze na účtech a zvažuje o rozšíření těžby.

“V této chvíli je schválen podnikatelský záměr, že se bude těžit do roku 2024. My jsme se domluvili, a já myslím, že za stávajících cen to vypadá velice dobře, že by se těžba rozšířila až do roku 2030,” řekl Babiš. “Do konce Vánoc se rozhodne o tom, jestli se těžba rozšíří, nebo ne, ale v této chvíli to vypadá velice slibně a je naděje, že to tak bude,” uvedl premiér.

Michal Kuča, předseda dozorčí rady OKD, řekl, že společnost nepropouští ani nebude propouštět, naopak lidi bude přijímat. Horníci dle Babiše tak nemusejí mít strach o práci. “OKD hledá 270 nových zaměstnanců. Daří se to ztěžka, protože u nás samozřejmě lidi nejsou, dokonce dávají náborový příspěvek až 60.000,” řekl premiér.

Předseda Sdružení hornických odborů OKD Rostislav Palička nechtěl další plány společnosti komentovat, protože zatím nezná detaily. “Samozřejmě z pohledu firmy je to dobře. Ale když se řekne A, musí se říct i B, a to jsou finance, zaměstnanci a tak dále. Já detaily tohoto projektu neznám. Ale pokud budou horníci, budeme rádi,” řekl Palička ČTK.

Původní reorganizační plán, který byl předložen věřitelům a soudu v insolvenčním řízení, uváděl, že se některé doly budou uzavírat už v letošním roce. Útlum dolů s jejich následnou likvidací měl být podle původního plánu rozložený do roku 2026. Jelikož se ale firmě daří, harmonogram zavírání dolů se změní.

“Za posledního půl roku se odpracovaly stovky hodin v týmech na hledání báňského řešení vydobytí všech zásob, které tady zůstaly, abychom uhlí dostali a nezůstalo zbytečně v dole. Ještě není vše hotové plus je třeba udělat ekonomické varianty, propočty. Na tom se bude intenzivně pracovat do konce roku. Pak to budeme předkládat,” řekl předseda dozorčí rady. Uvedl také, že v určitých důlních oblastech těžba končí, ale firma už dnes zaměstnance přesouvá do “živých” oblastí, z toho důvodu hledá další lidi. Program, který má být připraven do konce roku, dle něj odpoví, co bude firma dělat do roku 2030 i které části důlního pole se budou zavírat.

Ivo Čelechovský, mluvčí OKD, řekl, že zájem firmy o zahájení těžby pod karvinským Starým Městem stále trvá. “Máme tam zájem těžit, nicméně musí se vyřešit všecky legislativní věci, abychom mohli požádat o zahájení těžby v této lokalitě. Probíhaly tam přípravné práce, vyhodnotilo se to a teď budeme postupně žádat o povolení zahájení těžby,” uvedl.

BRITSKÝ LIKVIDÁTOR NWR NEUZNAL POHLEDÁVKU OKD

Začátkem října britský likvidátor společnosti New World Resources (NWR) odmítl uznat pohledávku OKD ve výši 22,6 miliardy korun. Ta se hlavně týkala údajně neoprávněně vyplacených dividend. Insolvenční správce ani OKD se neodvolali.

BYLO ZAHÁJENO ŘEŠENÍ SPORU MEZI OKD A CITIBANK

Na konci října bylo zahájeno Krajským soudem v Ostravě projednávání komplikovaného incidenčního sporu týkajícího se pravosti pohledávek britské banky Citibank vůči firmě OKD (nyní Správa pohledávek OKD) za více než 10 miliard korun. Tento spor vznikl mezi OKD a Citibank a britskými společnostmi New World Resources N. V. (NWR) a NWR Holdings B. V. Soudní síň zaplnili hlavně právníci všech zúčastněných stran.

Hovořilo se o tom, že úvěr v roce 2014 byl přefinancováním úvěru z roku 2010 a ten přefinancovával úvěr z roku 2006. Zástupce OKD Petr Kuhn uvedl, že Citibank tak úpadek společnosti OKD předprogramovala už v roce 2006, kdy majitelé zatížili OKD vysokým úvěrem.

Počátek transakcí byl v roce 2005 a od počátku u nich byla Citibank. Úvěr podle Kuhna poskytla společnosti Charles Capital tehdejšího spolumajitele OKD Zdeňka Bakaly. “Peníze byly potřebné ne pro OKD, ale pro Charles Capital,” řekl právní zástupce OKD. Účelem transakcí bylo podle něj převést majetek OKD na Charles Capital a byly ve své době protiprávní. “V průběhu let 2006 až 2014 OKD přišlo o veškerý majetek řádově v hodnotě 100 miliard korun,” řekl.

Při jednání o úvěru v roce 2014 tak společnost OKD dle Kuhna neměla žádnou volbu a byla k němu donucena. “Jediným zájmem NWR v roce 2014 bylo zakrytí protiprávního jednání z let 2006 a 2010,” řekl.

Dušan Dvořák, který zastupoval insolvenčního správce, uvedl, že po vydání dluhopisů v roce 2014 nedošlo k žádnému protiplnění. Majitelé OKD podle něj po roce 2014 dělali vše pro to, aby se za každou cenu vyhnuli českému právu. “Celý proces dělali k újmě věřitelů, České republiky, zaměstnanců,” řekl Dvořák.

Zástupce společnosti Citibank Robert Klenka to odmítl. Dle něj v roce 2014 NWR na základě jednání s věřiteli dělala restrukturalizaci a uzavřela tři smlouvy, díky kterým se dluh firmy snížil o třetinu. Klenka řekl, že insolvenční návrh, který na sebe OKD v roce 2016 podala, zdůvodnila mimo jiné desetimiliardovým závazkem vůči Citibank. Poté však tento závazek popřela.

V důsledku popření těchto pohledávek došlo k tomu, že společnost Citibank jako největší věřitel neměla žádnou možnost do insolvenčního řízení zasáhnout. “Vznáším řečnickou otázku, zda to nebyl ten pravý důvod pro popření pohledávek,” řekl Klenka.

Proces bude i nadále pokračovat a zástupci stran se chystají předkládat řadu důkazů, proto není jasné, kdy soud ve sporu vynese rozhodnutí.

Sdílet