Rozvoj digitalizace a elektronizace v insolvenčním řízení

Na KONFERENCI INSOLVENCE 2019 jsme se zeptali zástupců soudů, neziskových organizací a Ministerstva spravedlnosti.

Kde vidí v současné době největší prostor pro rozvoj digitalizace a elektronizace v průběhu insolvenčního řízení?

  • Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě,
  • JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA, místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích
  • David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni
  • JUDr. Martin Richter, ředitel odboru insolvence Ministerstva spravedlnosti ČR 

Sdílet