Reorganizační plán OKD byl potvrzen vrchním soudem a Bakala odmítá žalobu insolvenčního správce

Krajský soud v Ostravě zrušil přípravné jednání v incidenčním sporu mezi těžební firmou OKD, jejím insolvenčním správcem Leem Loudou a společnostmi Citibank a New World Resources (NWR). Antonín Klimša skončí ve funkci výkonného ředitele těžební společnosti OKD.

Pozemky po bývalém dole Barbora v Karviné chce vykoupit Moravskoslezský kraj a chce na nich vybudovat průmyslovou zónu. Krajský soud v Ostravě zamítl odpůrčí žaloby insolvenčního správce OKD vůči zdravotním pojišťovnám i České správě sociálního zabezpečení. Vrchní soud v Olomouci rozhodl o uskutečnění reorganizačního plánu OKD. Bakala odmítá odpůrčí žalobu podanou insolvenčním správcem OKD. S prověřováním privatizace černouhelné společnosti OKD a jejího pozdějšího úpadku pomohou sněmovní vyšetřovací komisi právnička Hana Marvanová a ekonom Pavel Řežábek.

ZRUŠENÍ PŘÍPRAVNÉHO JEDNÁNÍ VE SPORU OKD, CITIBANK A NWR

Koncem listopadu Krajský soud v Ostravě zrušil přípravné jednání v incidenčním sporu mezi těžební firmou OKD, jejím insolvenčním správcem Leem Loudou a společnostmi Citibank a New World Resources (NWR). Přípravné jednání se mělo konat 28. a 29. listopadu. Dle informací uvedených v insolvenčním rejstříku se společnosti NWR nepodařilo doručit předvolání.

Největším věřitelem společnosti OKD s neuznanými pohledávkami je právě Citibank, která přihlásila dvě pohledávky dohromady za více než deset miliard korun. Jedná se o dluhopisy, které vydala v roce 2014 společnost NWR, jež byla majitelem OKD, a společnost OKD za ně ručila. Citibank zastupuje držitele dluhopisu. Citibank podala na OKD a Loudu žalobu, ve které se domáhá, aby soud platnost pohledávek uznal. Poté Louda podal odpůrčí žalobu, v níž chce, aby smlouvy, za které OKD ručilo, prohlásil soud za právně neúčinné. Louda žaluje Citibank a společnosti New World Resources N. V. a NWR Holdings B. V. se sídly ve Velké Británii a Nizozemsku. Krajským soudem v Ostravě bylo rozhodnuto o spojení obou věcí do společného řízení.

V přípravném jednání měl soud vyslechnout zúčastněné strany, zjistit, jestli je potřeba něco doložit, a připravit spor před hlavním jednáním. “Přes veškerou snahu soudu a ministerstva spravedlnosti se nepodařilo žalovanému č. 2 a č. 3 (New World Resources N. V. a NWR Holdings B. V.) doručit předvolání k přípravnému jednání,” uvedla ve vyrozumění soudkyně Simona Pittermannová.

VE FUNKCI VÝKONNÉHO ŘEDITELE OKD KONČÍ ANTONÍN KLIMŠA

Antonín Klimša skončí ve funkci výkonného ředitele těžební společnosti OKD a od 1. dubna bude ředitelem zdravotní pojišťovny Revírní bratrská pokladna (RBP). Kým bude Klimša ve funkci nahrazen, rozhodne představenstvi OKD.

“Správní rada zdravotní pojišťovny RBP mě v návaznosti na končící mandát stávajícího ředitele před koncem roku 2017 zvolila novým ředitelem, takže od 1. dubna stanu v čele této zdravotní pojišťovny,” uvedl Klimša. Funkci výkonného ředitele OKD zastával od 1. února 2016.

Předseda představenstva OKD Jan Solich uvedl, že odchodu Klimši z OKD se vedla diskuze. Věří, že tato změna neovlivní reorganizaci OKD. “Antonín Klimša je schopným manažerem, pod jehož vedením došlo k hospodářské stabilizaci firmy, zpracování reorganizačního plánu a realizaci provozní restrukturalizace. Práce Antonína Klimša v OKD si velmi vážíme. Současně jsme přesvědčeni, že se představenstvu firmy podaří najít nového manažera, který Antonína Klimšu v dalším řízení firmy nahradí,” řekl Solich.

“Společnost OKD, které si velmi vážím, opouštím s pocitem, že se mi a mým kolegům za dva roky podařilo se ctí zvládnout náročné krizové období uhelné recese a úpadku společnosti a zodpovědně připravit její reorganizaci,” uvedl Klimša. Dle něj je společnost OKD nyní nepochybně v daleko lepší kondici, než ji jako výkonný ředitel před dvěma roky převzal. “OKD opouštím v době, kdy již na odvolací proces schválené reorganizace nemáme jako management vliv a kdy je finančně a hospodářsky stabilizovaná,” uvedl Klimša.

POZEMKY PO DOLE BARBORA CHCE KOUPIT MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Pozemky po bývalém dole Barbora v Karviné chce vykoupit Moravskoslezský kraj a chce na nich vybudovat průmyslovou zónu. Nyní však čeká, jaký bude výsledek sporu týkajícího se vlastnictví pozemků.

Většina pozemků v plánované průmyslové zóně je ve vlastnictví společnosti Asental Zdeňka Bakaly, který dříve spoluvlastnil i OKD. Platnost smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemků, kterou kraj s Asentalem uzavřel, loni vypršela. Insolvenční správce OKD Lee Louda podal žalobu, kterou vlastnictví pozemků zpochybňuje.

“Problém je v tom, že byť jsme chtěli tuto zónu vykoupit a transformovat ji na průmyslovou zónu, tak v daný okamžik máme formální překážku v tom, že zatím nebyl vyřešen soudní spor, který byl zahájen ze strany správce konkurzní podstaty OKD pana Loudy, který se domnívá, že ty pozemky nepatří společnosti Asental. To znamená, čekáme, až se tento problém vyřeší, abychom potom mohli nějakým způsobem tu zónu vykoupit,” uvedl hejtman Moravskoslezské kraje Ivo Vondrák (ANO).

ŽALOBY NA POJIŠŤOVNY I NA SOCIÁLNÍ SPRÁVU SOUD ZAMÍTL

Začátkem února Krajský soud v Ostravě zamítl tři odpůrčí žaloby insolvenčního správce OKD Leeho Loudy proti zdravotním pojišťovnám. Louda v nich žádal, aby pojišťovny vrátily do majetkové podstaty OKD část peněz, které jim firma odvedla jako zdravotní pojištění zaměstnanců. Tyto žaloby však soud zamítl jako nedůvodné.

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, tak nejvyšší žalovaná částka, která přesahovala 11 milionů korun, se týkala Revírní bratrské pokladny. Společnost OKD poslala peníze pojišťovnám v době, kdy už byla v úpadku, platby se však týkaly ještě doby před úpadkem. Už dříve insolvenční správce uvedl, že tyto peníze neměly pojišťovny dostat, ale měly je přihlásit jako pohledávky.

Také odpůrčí žaloby insolvenčního správce OKD proti České správě sociálního zabezpečení a proti Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR Krajský soud v Ostravě zamítl. Správce se domáhal toho, aby ČSSZ a pojišťovna vrátily do majetkové podstaty OKD část peněz, které jim firma zaplatila na pojistném. Podle soudu ale žaloby byly také nedůvodné. V případě ČSSZ se jednalo celkem o více než 19 milionů korun, u pojišťovny o téměř 200.000 korun.

“Soud má za to, že je třeba striktně rozlišit, kdo byl plátcem pojistného. Peníze se nesrážely ze superhrubé, ale z hrubé mzdy, kde si roli plátce plní zaměstnanec. Zaměstnavatel není plátce, jen to zúčtovává,” řekla soudkyně Simona Pittermannová. Peníze proto podle ní nemohou být součástí majetkové podstaty a nemohou se z nich uspokojovat nároky věřitelů.

 

SCHVÁLENÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU OKD BYLO POTVRZENO VRCHNÍM SOUDEM

Černouhelná těžební společnost OKD, která je od května 2016 v úpadku, může uskutečnit svůj reorganizační plán. Vrchní soud v Olomouci o této skutečnosti rozhodl dne 6. února, když odmítl odvolání Citibank proti tomuto plánu a potvrdil jeho schválení. Odbory, které schválení plánu dlouhodobě podporovaly, rozhodnutí soudu přivítaly.

Reorganizační plán byl schválen věřiteli v loňském roce a Krajský soud v Ostravě to poté potvrdil. Podle reorganizačního plánu mají být doly a provozní majetek firmy vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická, v níž 100 procent akcií získá za zhruba 80 milionů korun státní podnik Prisko. V původní společnosti OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli.

Podle mluvčího OKD Iva Čelechovského je verdikt Vrchního soudu v Olomouci pro OKD velmi pozitivní zprávou. “Po bezmála 22 měsících insolvence a náročných jednání má těžařská firma reálnou šanci zahájit plánovanou reorganizaci firmy, na kterou se velmi zodpovědně připravovala a kterou v srpnu loňského roku schválili i její věřitelé. Vedení společnosti OKD proto zahájí veškeré potřebné kroky směřující k úspěšné realizaci schválené reorganizace,” řekl Čelechovský.

I dle předsedy Sdružení hornických odborů OKD Rostislava Paličky je rozhodnutí soudu určitě krokem velice dobrým směrem. Uvedl také, že odbory podepsaly s vedením společnosti OKD dodatek kolektivní smlouvy, který se týká výše mezd pro rok 2018. “Jsou tady věřitelé, ale na druhou stranu je třeba i udržet lidi v OKD, takže se povedlo něco navýšit. Po delší době dostali zaměstnanci přidáno, po hodně dlouhé době. Podle výsledků hospodaření firmy zřejmě usedneme ještě ke stolu a budeme jednat o mzdách dále, ale to se bude odvíjet od výsledků, které dosáhne OKD v letošním roce,” řekl Palička.

BAKALA ODMÍTÁ ŽALOBU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE OKD

Bývalý spolumajitel společnosti OKD Zdeněk Bakala odmítl, že by se dopustil činnů, ze kterých je v odpůrčí žalobě viněn insolvenčním správcem společnosti Leem Loudou. Louda v roce 2017 podal odpůrčí žalobu na dřívějšího majitele OKD New World Resources N. V. (NWR), firmy BXR Group Limited a CERCL Mining B. V. a podnikatele Zdeňka Bakalu a Petera Kadase, kterým společnosti patřily. Žádá po nich, aby vrátili OKD více než 12 miliard korun, které si v letech 2011 a 2012 vyplatili jako dividendy.

“Předmětná žaloba není nic jiného než uměle vykonstruovaný útok, opřený namísto fakt – a jejich tvrzení žalobcem – o veřejně vybudovaný mediální příběh o odpovědnosti a zlé víře žalovaných,” uvedl Bakala ve své reakci zaslané soudu. Dle něj nelze poškodit neexistující věřitele.

“Masivní vyplácení dividend bez ohledu na skutečnou výši zisku, který byl Dlužník (OKD) schopen v uvedeném období generovat, bylo jednou z hlavních příčin následného úpadku Dlužníka (OKD),” uvedl Louda ve zdůvodnění, proč chce po bývalých majitelích vrátit zpět peníze vyplacené v dividendách. Svůj požadavek na vrácení vyplacených dividend odůvodňuje insolvenční správce také faktem, že si majitelé těžební firmy mezi roky 2006 až 2011 vyplatili na dividendách více než 65,2 miliardy korun, skutečné zisky OKD za stejné období přitom dosáhly jen 33,5 miliardy korun. Většinu z požadovaných peněz má podle něj zaplatit společnost NWR, na splacení 7,6 (3,81 za rok 2010 a 3,87 mld. za rok 2011) miliardy se mají podle žalobního návrhu insolvenčního správce podělit všichni žalovaní. Louda tedy žádá soud, aby rozhodl, že rozhodnutí o schválení dividend je právně neúčinné.

Dle Jana Kalvody, Bakalova právního zástupce, v letech 2011 a 2012 nebyli žádní věřitelé, kteří by měli pohledávky, které nabyly uspokojeny z důvodu výplaty dividend za roky 2010 a 2011. Bakala své vyjádření opírá také o informace zveřejněné společností OKD v dokumentaci předložené v rámci insolvenčního řízení. “Všichni věřitelé dlužníka přihlásili pohledávky mladší šesti měsíců před prohlášením úpadku dlužníka,” píše se v dokumentu.

S PROVĚŘOVÁNÍM OKD BUDOU SNĚMOVNÍ KOMISI POMÁHAT MARVANOVÁ A ŘEŽÁBEK

S prověřováním privatizace černouhelné společnosti OKD a jejího pozdějšího úpadku pomohou sněmovní vyšetřovací komisi právnička Hana Marvanová a ekonom Pavel Řežábek. Rozhodli o tom členové komise na schůzi 22. března 2018.

Marvanová pro členy komise vypracuje rozbor, zda prodej menšinového státního podílu v OKD firmě Karbon Invest v roce 2004 neprovázelo nezákonné jednání a nepovolená veřejná podpora. Analýza se bude věnovat i tomu, zda by někdejší byty OKD, které byly součástí privatizace, nebylo možné vrátit do majetku státu. Řežábek se má věnovat skutečnostem, které vedly k insolvenci společnosti.

Zdroj: ČTK

Sdílet