Reorganizace Vítkovic Envi skončila! Vítkovice Revmont prodloužil reorganizaci, Hard Jesník má problémy

Po splnění podmínek daných reorganizačním plánem skončila reorganizace společnosti Vítkovice Envi.

U Vítkovic Revmont došlo již k třetímu prodloužení lhůty pro předložení reorganizačního plánu a to z důvodu složitosti a náročnosti jednání s věřiteli. Společnost Moravia Industry podala žalobu na Vítkovice a také prohlásila za neplatné výpovědi, které zaměstnancům závodu Hard Jeseník rozdal insolvenční správce.

Vítkovice Envi splnily podmínku pro ukončení reorganizace

Z usnesení samosoudce Davida Stoška, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku začátkem října 2017 vyplývá, že reorganizace společnosti Vítkovice Envi ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group skončila. Dle insolvenčního soudu došlo ke splnění podstatných částí reorganizačního plánu podniku a tímto byla splněna podmínka pro ukončení reorganizace.

Insolvenční správkyně Eva Hepperová už dříve ČTK řekla, že společnost splnila dvě hlavní podmínky reorganizačního plánu – vyplacení věřitelů a úpis akcií – v určeném termínu. Byli uspokojeni věřitelé v souladu s reorganizačním plánem – pohledávka zajištěného věřitele Komerční banky byla uspokojena z 98,57% a pohledávky nezajištěných věřitelů z 23,01%. Pohledávky za společností dalších firem z vítkovické skupiny byly z části kapitalizovány a získaly nové akcie firmy.

Již třikrát prodloužena lhůta k předložení reorganizačního plánu Vítkovice Revmont

Začátkem října byla Krajským soudem v Ostravě prodlužena poprvé lhůta pro předložení reorganizačního plánu společnosti Vítkovice Revmont z 11. října 2017 na 25. listopadu 2017. K prodloužení došlo na základě žádosti společnosti.

“Ve svém návrhu (dlužník) uvedl, že v současné době je již reorganizační plán, respektive jeho aktuální návrh, projednáván s věřiteli dlužníka a se zástupcem věřitelů, přičemž s ohledem na časovou náročnost těchto jednání vznikají důvodné pochyby, že nebude v časových možnostech dlužníka reorganizační plán předložit ve lhůtě stanovené soudem,” zdůvodnil rozhodnutí samosoudce David Stošek.

Ostravský Krajský soud koncem listopadu pak podruhé prodloužil lhůtu na předložení reorganizačního plánu. Jako důvod firma uvedla mimo jiné složitost jednání o způsobu vypořádání pohledávek a soud jí dal za pravdu.

“Reorganizační plán dlužníka je již zpracován, připraven a v současnosti dochází k vyjednávání o něm se zástupcem věřitelů,” uvedla firma. Reorganizační plán je podle ní založen na poskytnutí prostředků třetí stranou.

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, k již třetímu prodloužení lhůty pro předložení reorganizačního plánu došlo 2. ledna 2018. Firma žádost o prodloužení lhůty znovu odůvodnila především složitostí a náročností jednání o způsobu vypořádání pohledávek s věřiteli. Maximální možná délka prodloužení lhůty je 120 dnů a tímto třetím prodloužením ji Vítkovice Revmont vyčerpají.

“Dlužníkova snaha je předložit soudu takový reorganizační plán, který bude předem projednán aspoň s největšími věřiteli, kdy v současné době tedy probíhá jednání s nimi,” uvedla v žádosti advokátka Kateřina Martínková. Podle ní díky tomu nebude hrozit škoda věřitelům, ani na dlužníkově majetku. Tyto důvody soudce David Stošek shledal jako opodstatněné.

Noví zájemci o společnost Vítkovice Gearworks se stanou majiteli

Koncem října se objevili další zájemci o společnost Vítkovice Gearworks. Šlo o podnikatele Alexandra Beljajeva a Martina Ulčáka. Dle Hospodářských novin společně nabízeli přes 80 milionů korun. Do té doby byla jediným zájemcem mateřská společnost Vítkovice a.s., která podala nižší nabídku a to 65,46 milionu korun. Hodnotu majetkové podstaty firmy přitom znalecký posudek schválený věřiteli vyčíslil na 88,768 milionu korun.

Dne 18. prosince věřitelé společnosti Vítkovice Gearworks schválili reorganizační plán, kterým se firma bude dále řídit. Jeho klíčovou součástí je prodej podniku novým investorům, kterými jsou společnosti Optifin Invest, jejímž spolumajitelem je Alexej Beljajev, a Farvis, která je spřízněna s firmou E-Invest Martina Ulčáka. Dohromady do Gearworksu vloží nabízenou částku 80 milionů korun. Proti reorganizačnímu plánu se ještě mohou odvolat věřitelé, kteří na jednání u Krajského soudu v Ostravě naopak hlasovali proti jeho přijetí.

Insolvenční správce David Vandrovec uvedl, že vše, co noví majitelé zaplatí, půjde na výplatu věřitelů – z větší části zajištěným, z menší části nezajištěným věřitelům. Dle něj by věřitelé měli dostat více, než kdyby společnost skončila v konkurzu. “Rozhodně je to lepší řešení, než jak by se podle znaleckého posudku jevilo, pokud by bylo řešeno konkurzem. Uspokojení je počítáno pro nezajištěné věřitele zhruba na půl procenta jejich nezajištěných pohledávek. Záleží taky na tom, jakým způsobem dopadnou incidenční spory,” řekl insolvenční správce.

Na závod Hard Jeseník byla podána žaloba společností Moravia Industry

V polovině listopadu podala společnost Moravia Industry žalobu kvůli prodeji části areálu závodu Hard Jeseník. Moravia Industry koupila od insolvenčního správce tamní výrobu montovaných hal a jak tvrdí, jedná se zhruba o polovinu továrního areálu. Hard byl však společností Vítkovice prodán v dražbě za výrazně nižší cenu někomu jinému. „Již jsme podali žalobu na určení vlastnictví a další žalobou se budeme domáhat zrušení výsledků dobrovolné dražby,” řekl ČTK majitel Moravia Industry Stanislav Lepka. Vedení Vítkovic oponuje, že se Moravia Industry mohla do dražby přihlásit.

Dle Lepky byly nemovitosti v podniku Hard Jeseník prodány společností Vítkovice v dražbě neznámému vlastníku za 5 milionů korun, i když Moravia Industry za ně nabízela 25 milionů korun. Mezi nemovitostmi, které byly dány do dražby, jsou podle něj umístěny stroje na výrobu montovaných hal podniku Hard Jeseník, který byl dříve součástí holdingu Vítkovice a byl prodán v rámci insolvenčního řízení Vítkovice Power Engineering. “S Vítkovicemi jsme jednali o prodeji celého areálu. Přesto jej bez našeho vědomí prodali neznámému vlastníkovi,” uvedl Lepka.

Nájemní smlouvy Moravia Industry k prodaným nemovitostem podle Lepky zůstávají v platnosti a výroba montovaných hal tak může pokračovat. “Nerozumím jejich jednání. Jestliže chtěli za nemovitosti získat víc peněz, nechápu, proč nám je neprodali napřímo, nebo proč nám o dražbě neřekli. Společnost Vítkovice od nás měla nabídku na celý areál ve výši odhadní ceny, tedy 25 miliónů korun. Přesto nemovitosti prodala za zlomek ceny,” podotkl Lepka.

Eva Kijonková, mluvčí Vítkovic, pro ČTK uvedla, že dražba proběhla prostřednictvím Ostravské aukční síně a podle zákona o veřejných dražbách. Dražební vyhláška byla podle Kijonkové veřejnosti standardně dostupná, a i když společnost Moravia Industry měla dostatek prostoru pro přihlášení se do dražby, neučinila tak.  “Majetek, který byl v uvedeném termínu dražen, je jen nepodstatnou částí vítkovického areálu v Jeseníku. V žádném případě se nejedná o významnou část celého areálu a nový nabyvatel je společností s historií od roku 2009, dlouhodobě podnikající ve svém oboru. Společnost mj. působí přímo v Jeseníku,” podotkla.

Moravia Industry koupila středisko Hard Jeseník, část závodu VPE, ve výběrovém řízení 3. listopadu. Převzala stroje, know-how, zakázky, menší část nemovitostí a zhruba 130 zaměstnanců. “Na našem záměru zachovat výrobu montovaných hal v Jeseníku se nic nemění. Budeme továrnu konsolidovat a budeme usilovat o převzetí celého areálu,” dodal Lepka.

Neplatné výpovědi zaměstnanců Hard Jeseník

Společnost Moravia Industry prohlásila za neplatné výpovědi, které v září loňského roku dal cca 130 zaměstnancům závodu Hard Jeseník insolvenční správce David Vandrovec. Moravia Industry na začátku listopadu koupila výrobu montovaných hal v Jeseníku a tvrdí, že výpovědi zaměstnancům podniku Hard byly dány z neplatného důvodu. V produkci montovaných hal totiž bude firma pokračovat a už jedná o zakázkách na příští rok, řekl ČTK Stanislav Lepka, majitel Moravia Industry.

“Chápeme složitou situaci některých našich zaměstnanců, kteří si už našli novou práci. Právní vadu výpovědí však nemůžeme ignorovat. Mohli bychom se dostat do rozporu s povinnostmi řádného hospodáře i do rozporu s daňovým řádem. Těm, kteří si už našli nové zaměstnání, se pokusíme vyjít vstříc. Těm ostatním dáváme místo odstupného novou budoucnost v perspektivní firmě,” uvedl Lepka. Dle Lepky byly výpovědi insolvenčním správcem rozdány zaměstnancům Hardu Jeseník kvůli zrušení podniku, které ale nakonec neproběhlo.

Již v září insolvenční správce David Vandrovec upozornil na to, že výpovědní lhůta zaměstnancům Hardu Jeseník skončí na konci listopadu a pokud se do té doby najde zájemce o převzetí výrobní části podniku, tak jako nový majitel může vzít výpovědi zpět.

I když společnost Moravia Industry označila výpovědi za neplatné, od začátku prosince se na úřadu práce zaregistrovalo 89 z cca 130 zaměstnanců společnosti. ČTK to uvedl ředitel jesenické pobočky úřadu práce Martin Viterna. Velká část zaměstnanců Hardu Jeseník s označením výpovědí za neplatné nesouhlasí a po uplynutí dvouměsíční lhůty se šla zaevidovat na Úřad práce. Navíc Moravia Industry některým zaměstnancům zrušila pracovní poměr na základě hrubého porušení pracovní kázně.

Zaměstnancům, kteří na svých výpovědích trvali, pracovní poměr podle mluvčího Moravia Industry Pavla Kočiše zanikl k 30. listopadu. “Nárok na odstupné nevznikl. Část zaměstnanců však má opačný právní názor. Nárok na odstupné se tak zřejmě stane předmětem řady právních sporů,” podotkl Kočiš. U části zaměstnanců podle něj firma Moravia Industry okamžitě zrušila pracovní poměr, protože se “systematicky odmítali řídit pokyny vedení závodu”. “Důvody plně odpovídají zákonným podmínkám vyžadovaným pro takto radikální krok,” dodal. Výpovědi od Moravia Industry byly odboráři označeny za absurdní a účelové. Dle nich jsou vedeny snahou vedení firmy připravit zaměstnance o nárok na odstupné.

Zdroj: ČTK

Sdílet