Reorganizace Arca Investments pokračuje. Pohled do insolvenční praxe.

Závěr rozhovoru s insolvenčním správcem Ing. Lee Loudou, Ph.D., díl III.
Jak probíhá komunikace s dlužníkem, včetně oficiální výzvy správce na součinnost?

   Komunikace s dlužníkem probíhá od počátku řízení, kdy jsem ve funkci insolvenčního správce. Většinou dlužník poskytuje insolvenčnímu správci požadovanou součinnost. Potom co ale bylo určeno centrum hlavních zájmů v ČR se objem požadovaných informací a podkladů znásobil, což se neobešlo bez prodlev v poskytované součinnosti a upřesňování požadavků. Navíc je třeba dodávat informace také znalci a forenznímu auditorovi, ale také je poskytovat i v rámci jiných insolvenčních řízení ve skupině. Takže není vše bezproblémové. 

Podařilo se vám rychle se zorientovat v aktuálních i akutních problémech s provozem společnosti (skupiny) dlužníka?

   Obávám se, že v tak velkém řízení ani není reálně možné se v celém provozu cca 225 společností zorientovat rychle. Uvědomme si prosím ten rozměr, jak co do počtu obchodních korporací, tak i různých jurisdikcí. Nicméně v celém týmu insolvenčního správce jsme si ekonomický vhled udělali a zpracovali jsme k tomu naši zprávu insolvenčního správce před říjnovou schůzí věřitelů.

Co přineslo zjišťování a zajišťování majetku v majetkové podstatě dlužníka?

   Zatím zejména to, co je obsahem soupisu majetkové podstaty. Který ovšem doplníme, potom co se změnila situace ohledně COMI. Soupis je možné průběžně doplňovat v průběhu insolvenčního řízení. Další fází bude forenzní audit.   

Důležitou úlohou správce je prověřit majetkové transakce, ke kterým ve firmě docházelo. Může rozporovat neúčinné právní úkony dlužníka s účinky rok před zahájením insolvenčního řízení. V případě koncernu nebo osob blízkých lze rozporovat tři roky zpětně a u úmyslně zkracujících úkonů jde o pět let. Jak toto prověřování dopadá?

   Takové prověřování má stanoveny své lhůty a potřebný čas. Na základě našeho prověřování včetně již zahájeného forenzního auditu bude nutné určit strategii. Především jaké právní kroky budou následovat a vůči kterým osobám. V této fázi je ale zatím předčasné se k tomuto tématu konkrétně vyjadřovat.

Je něco důležitého, co by bylo dobré ještě zmínit v souvislosti s úpadkem Arca Investments?

Myslím, že jsme probrali všechny podstatné momenty.

Text: Karel Žítek, foto: Autor, archív. Předchozí části rozhovoru najdete zde: Díl I., Díl II. 

Autor: Ing. Lee Louda, Ph.D.

Vodičkova 791/41, 11000 Praha 1 – Nové Město, Česko

Sdílet