Reorganizace Arca Investments pokračuje. Jde „jen“ o 23 miliard

Rozhovor s insolvenčním správcem Ing. Lee Loudou, Ph.D., díl I.

V květnu 2021 vyhlásil Městský soud v Praze úpadek slovensko-české investiční skupiny Arca Investments. Do jejího portfolia spadá více než 200 firem, které jsou aktivní mimo jiné ve finančnictví, energetice nebo realitách. Vzhledem k tomu, že v tento okamžik Arca Investments dlužila téměř 1900 věřitelům 19 miliard korun, jde o největší úpadek v České republice od 90. let 20. století. Mezi největší věřitele Arcy patří například brněnský IFIS, investiční fond a.s., sdružení věřitelů AVEA, Spojené kartáčovny nebo firma z Telče VSP Kovo. Do Arcy investovala i bytová družstva, její směnky koupilo Arcibiskupství olomoucké, Syndikát novinářů ČR, věřitelkou je i manželka bývalého slovenského premiéra Igora Matoviče. Místní insolvenční řízení s Arca Investments zahájil Městský soud v Praze v polovině května. Insolvenčním správcem je Ing. Lee Louda, Ph.D., kterého jsme se zeptali:

Arca Investments považuje za hlavní příčinu svých potíží pandemii Covidu-19 a s ní související opatření. Jste téhož názoru?

   Podle mého názoru je toto jedna z příčin, nikoliv ovšem jediná. Podle našeho vyhodnocení ekonomické situace Arca Investmenst šlo o souběh několika faktorů.

   Skupina Arca Investments je tvořena celkem přibližně 225 společnostmi, které působí v různých odvětvích (finanční služby, turismus, nemovitosti a dal.) a v 12 různých zemích. Lze tedy říci, že velikost struktury společnosti a rozmanitost aktivit, či geografického působení jednotlivých společností měla významný vliv na náročnost a efektivitu řízení.

   Obecným problémem byla faktická absence vlastního kapitálu a financování dlouhodobých projektů krátkodobým financováním (směnky). Úroky ze směnek a poplatky finančním zprostředkovatelům představovaly drahý způsob financování. Společnost tak vykazovala velmi vysokou míru zadlužení a nízkou úroveň likvidity a kapitálu, proto byla velmi zranitelná v případě jakýchkoliv výkyvů. Navíc v mnoha různých, a často nesourodých, oborech podnikání.

   Tyto výkyvy se dostavily mimo jiné v podobě legislativních a společenských omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 u některých zainvestovaných odvětví (turistika a lázeňství, automotiv, personální agentury se zahraničními pracovníky apod.)     

   Dalším zásadním faktorem určitě byla i klesající úroveň pohledávek a zároveň rostoucí výše krátkodobých závazků, která vyústila v extrémně nízkou úroveň likvidních prostředků. Dlužník také vykazoval vysokou míru zadluženosti, která se mezi lety 2017-2019 pohybovala kolem 100 %.

   V neposlední řadě významnou část projektů Arca Investments představují rozvojové projekty, které zatím negenerují cash a v případě zastavení přísunu nových peněz se tak, byť by třeba byly nadějně rozjeté, rychle dostávají do problémů.

   Když to ve stručnosti shrnu, tak finanční nároky na sanaci některých projektů a zpomalení přísunu „nových“ peněz zapříčinilo neschopnost společnosti splácet krátkodobé financování v podobě splatných směnek. To způsobilo řetězovou reakci a následně insolvenci.

Soud vyhlásil s Arcou takzvané místní insolvenční řízení, které se týká majetku na území České republiky. Skupina má aktiva i na Slovensku.  Co s nimi bude?

   Zde si vás dovolím opravit. Vrchní soud rozhodl v říjnu 2021, že hlavní zájmy dlužníka (tzv. COMI) jsou soustředěny v České republice a tím pádem je u nás vedeno hlavní řízení. Na Slovensku je zatím přerušené řízení, které by mělo charakter vedlejšího řízení. Většina aktiv by tak měla být součástí majetkové podstaty sepsané v České republice.

Text: Karel Žítek, foto: Autor, archív. Pokračování rozhovoru bude uveřejněno 8. 1. a 10. 1 2022.

Autor: Ing. Lee Louda, Ph.D.

Vodičkova 791/41, 11000 Praha 1 – Nové Město, Česko

Sdílet